Studijní plán – HGF / B2102 / 3904R005 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904R005 – Environmentální inženýrství
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0379/01 EkŽP Ekonomika životního prostředí 1 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 712-0905/02 Fb/I Jazyk francouzský b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0305/02 Nb/I Jazyk německý b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0705/02 Šb/I Jazyk španělský b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 546-0303/02 OBaB Obecná biologie a biochemie 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0377/01 PocPrakt Počítačové praktikum 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 546-0378/01 UOZP Úvod do ochrany životního prostředí 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 617-0018/03 ZCH Základy chemie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0479/08 ZP Základy práva 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0340/02 ETFI Etika a filosofie v péči o životní prostředí 1 KlZap 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 714-0565/01 ZM Základy matematiky 1 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/01 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0373/08 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 1 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0304/01 BtB Botanika 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0354/04 IMA Instrumentální metody analýzy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0106/02 Ab/II Jazyk anglický b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0906/02 Fb/II Jazyk francouzský b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0306/02 Nb/II Jazyk německý b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0706/02 Šb/II Jazyk španělský b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 546-0320/02 KontŽP Kontaminanty životního prostředí 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0326/02 OCHP Ochrana přírody 1 KlZap 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0513/01 FMTO Fyzikální měření (pro technické obory) 2 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 546-0320/01 KontŽP Kontaminanty životního prostředí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0321/01 MAK Meteorologie a klimatologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0028/16 M Mineralogie a petrografie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0319/01 OAV-I Oceňování antropogenních vlivů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0318/01 ZOO Zoologie 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/08 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0322/01 Ekologie I 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0323/01 Environmentální analýza 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0004/04 G Geodézie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0029/01 G Geologie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0108/05 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0308/05 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 546-0324/01 TCE Terénní cvičení z ekologie 2 Za 0+5 d 0 čeština
Výběr v OSP 544-0022/04 TCG Terénní cvičení z geodézie 2 Za 0+5 d 0 čeština
Výběr v OSP 711-0479/08 ZP Základy práva 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0325/01 HydBiol Hydrobiologie 2 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0002/01 HGCH Hydrogeochemie 2 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0326/01 OCHP Ochrana přírody 2 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0328/01 PP Pracovní prostředí 2 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0327/01 ZaklUpr Základy úpravnictví 2 KlZap 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0027/01 Doc&Db Dokumentace a databáze 3 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0385/01 EKO2 Ekologie II 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0344/02 Geomorfologie 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0310/02 HOSO Hospodaření s odpady 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0355/02 OchrO Ochrana ovzduší 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0308/01 PEDB Pedologie 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0416/01 FytB Fytocenologie 3 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0728/05 PTOZP Preventivní techniky v životním prostředí 3 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 545-0025/02 TPA Technické prostředky automatizace 3 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0359/02 ZB Základy biotechnologií 3 KlZap 1+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0387/01 LEGŽP Legislativa životního prostředí 3 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0121/05 MS Monitorovací systémy 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0716/04 NoK Nauka o krajině 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0221/06 OCHPN Ochrana půd 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0386/01 OV Ochrana vod 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0273/06 RegKr Regenerace krajiny 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0388/01 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+2 7 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština