Studijní plán – HGF / B2102 / 3904R022 / - / B / K / Most / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904R022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0302/02 Che Chemie 1 ZaZk 12 h/s+9 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 712-0101/02 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0901/02 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0301/02 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0501/02 Rа/I Jazyk ruský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0701/02 Ša/I Jazyk španělský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 541-0011/04 M Mineralogie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0377/01 PocPrakt Počítačové praktikum 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0339/02 ÚdOH Úvod do odpadového hospodářství 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0333/02 ZEKO Základy ekologie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0340/02 ETFI Etika a filosofie v péči o životní prostředí 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 714-0565/02 ZM Základy matematiky 1 Za 6 h/s+0 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0102/02 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0902/02 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0302/02 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0502/02 Ra/II Jazyk ruský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0702/02 Ša/II Jazyk španělský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 546-0305/05 OŽP Ochrana životního prostředí 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0301/02 Ok Organické kontaminanty 1 ZaZk 6 h/s+12 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 541-0015/04 PG Petrografie 1 ZaZk 6 h/s+12 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0307/03 UVH Úvod do vodního hospodářství 1 Za 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0330/03 Geo Geografie 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+6 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0331/01 Analytická a fyzikální chemie 2 ZaZk 12 h/s+8 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 516-0513/01 FMTO Fyzikální měření (pro technické obory) 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0503/02 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 546-0332/01 Toxi Toxikologie 2 ZaZk 14 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0333/01 ZEKO Základy ekologie 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0007/06 DBS Databázové systémy 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 545-0079/01 ZA Základy automatizace 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/03 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 KlZap 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0344/01 Geomorfologie 2 ZaZk 14 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0335/01 IMA I Instrumentální metody analýzy I 2 ZaZk 12 h/s+8 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0504/05 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0334/01 MA Mechanická aktivace v procesech úpravy surovin 2 ZaZk 14 t+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-0479/08 ZP Základy práva 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0336/01 Hydrochemie 2 ZaZk 12 t+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0337/01 Klimatologie 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0078/04 GŽP Geochemie životního prostředí 3 ZaZk 14 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0338/02 HodTechPro Hodnocení technologických procesů 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0292/04 HT Hornické technologie 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0069/07 HG Hydrogeologie 3 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0396/01 IMA II Instrumentální metody analýzy II 3 ZaZk 6 h/s+12 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0564/03 MM Matematické modelování 3 ZaZk 10 h/s+10 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 541-0274/06 SJV Suroviny a jejich využití 3 ZaZk 14 h/s+0 6 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0365/01 BP Bakalářská práce 3 Za 0+16 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 546-0309/02 EM Environmentální management 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0260/01 ExHT Exkurze z hornických technologií 3 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 546-0397/01 MS Monitorovací systémy 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 546-0308/03 PEDB Pedologie 3 ZaZk 14 h/s+6 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 546-0106/02 filPed Terénní cvičení z pedologie 3 ZaZk 0+1 d 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0262/07 ENS Ekonomika nerostných surovin 3 ZaZk 14 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 541-0537/05 ZCHS Základy chemie silikátů 3 ZaZk 14 h/s+6 h/s 9 čeština