Studijní plán – HGF / B2102 / 3904R022 / - / B / K / Most / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904R022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0302/02 Che Chemie 1 ZaZk 12 h/s+9 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 712-0101/02 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0901/02 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0301/02 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0501/02 Rа/I Jazyk ruský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 541-0011/03 M Mineralogie 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0377/01 PocPrakt Počítačové praktikum 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0339/02 ÚdOH Úvod do odpadového hospodářství 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0333/02 ZEKO Základy ekologie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0565/02 ZM Základy matematiky 1 Za 6 h/s+0 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0102/02 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0902/02 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0302/02 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0502/02 Ra/II Jazyk ruský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 546-0305/05 OŽP Ochrana životního prostředí 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0301/02 Ok Organické kontaminanty 1 ZaZk 6 h/s+12 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 541-0015/02 PG Petrografie 1 ZaZk 10 h/s+8 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0307/03 UVH Úvod do vodního hospodářství 1 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+6 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0512/02 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0507/01 FCHI Fyzikální chemie I 2 ZaZk 16 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0903/02 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0503/02 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 546-0332/02 Toxi Toxikologie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0509/01 ZBT Základy biotechnologií 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0314/02 BiEk Biologie a ekologie 2 Za 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0325/02 HydBiol Hydrobiologie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/03 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 KlZap 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0335/02 IMA I Instrumentální metody analýzy I 2 ZaZk 12 h/s+6 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0904/05 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0504/05 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0376/01 MA Mechanická aktivace v procesech úpravy surovin a odpadů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0508/01 NsO Nakládání s odpady 2 ZaZk 12 h/s+6 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0555/02 DGPG Deskriptivní geometrie a počítačová grafika 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0342/01 SVŽP Stav a vývoj ŽP v ČR 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0343/01 ZLE Zemědělství a lesnictví 2 Za 6 h/s+0 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0078/04 GŽP Geochemie životního prostředí 3 ZaZk 14 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0338/02 HodTechPro Hodnocení technologických procesů 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0396/01 IMA II Instrumentální metody analýzy II 3 ZaZk 6 h/s+12 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0358/01 PUOH Právní úprava odpadového hospodářství 3 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0351/01 UHP Úpravnictví a hydroseparační procesy 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0355/01 OchrO Ochrana ovzduší 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0370/01 ZHV Zásobování hospodářskou vodou 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0365/01 BP Bakalářská práce 3 Za 0+16 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 546-0397/01 MS Monitorovací systémy 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 546-0308/03 PEDB Pedologie 3 ZaZk 14 h/s+6 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 546-0421/05 PTOZP Preventivní techniky v ochraně životního prostředí 3 ZaZk 9 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0106/01 filPed Terénní cvičení z pedologie 3 Za 0+1 d 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0312/06 OŽPLD Ochrana ŽP při lomovém dobývání 3 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0274/07 SJV Suroviny a jejich využití 3 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0588/02 VRA Vytváření a realizace algoritmů 3 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština