Studijní plán – HGF / B2102 / 6209R013 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor6209R013 – Informační a systémový management
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0572/02 DG Deskriptivní geometrie pro bakaláře 1 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0101/01 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0901/01 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/01 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0701/01 Ša/I Jazyk španělský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0560/03 Matematika pro bakaláře I 1 ZaZk 20 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 541-0057/06 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0347/02 ZI Základy informatiky 1 ZaZk 12 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 114-0016/05 ZTE Základy tržní ekonomiky I 1 Za 10 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0039/02 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 714-0565/04 ZM Základy matematiky 1 ZaZk 6 h/s+0 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0512/01 BF Bakalářská fyzika 1 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 545-0102/04 IS Informační systémy 1 ZaZk 20 h/s+10 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 712-0102/01 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0902/01 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/01 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0702/01 Ša/II Jazyk španělský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0564/03 MBII Matematika pro bakaláře II 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0313/02 TSŘ Teorie systémů a řízení 1 ZaZk 16 h/s+8 h/s 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0410/05 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 1 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0004/01 USS Uživatelský softwarový standard 1 Za 0+6 h/s 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0069/01 AP Aplikované programování 2 ZaZk 10 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 545-0066/04 OpSys Operační systémy 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 545-0037/03 SSMM Stochastické metody modelování 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0260/01 TEOFM Teorie firmy a marketing 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0115/03 VTI Výpočetní technika a informatika 2 ZaZk 9 h/s+9 h/s 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 545-0418/01 PrumL Průmyslová logistika 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0026/02 ŘS Řízení systémů 2 ZaZk 12 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 711-0413/06 TP Teorie práva 2 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0396/01 FPM Finanční a pojistná matematika 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 544-0062/05 MKn Mapy a katastr nemovitostí 2 KlZap 20 h/s+9 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 711-0410/05 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 2 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština