Studijní plán – HGF / B2102 / 6209R013 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor6209R013 – Informační a systémový management
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0101/02 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0901/02 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0301/02 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0501/02 Rа/I Jazyk ruský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 545-0039/04 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 545-0480/01 SI Systémová integrace 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0313/06 TSŘ Teorie systémů a řízení 1 ZaZk 9 h/s+9 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 545-0347/04 ZI Základy informatiky 1 ZaZk 9 h/s+9 7 čeština
Výběr v OSP 714-0565/02 ZM Základy matematiky 1 Za 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 545-0203/01 ZTE Základy tržní ekonomiky 1 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0512/02 PO Psychologie osobnosti 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0339/05 EkPod Ekonomika podniku 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 545-0102/08 IS Informační systémy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-0102/02 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0902/02 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0302/02 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0502/02 Ra/II Jazyk ruský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 545-0066/05 OpSys Operační systémy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 720-0001/01 UPEU Úvod do problematiky EU 1 ZaZk 9 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 714-0588/02 VRA Vytváření a realizace algoritmů 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+6 h/s 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0607/07 TSV Techniky sociologického výzkumu 1 KlZap 0+6 h/s 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0512/02 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0117/06 DBS Databázové systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0903/02 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0503/02 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 545-0407/03 SA Systémová analýza 2 ZaZk 9 h/s+9 h/s 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0006/02 AaPI Automatizace a počítače I 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0345/01 EI I Environmentální inženýrství I 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0291/05 H I Hornictví I 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0305/03 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0080/03 PC Počítače 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0062/01 AP II Základy technických prostředků 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0575/02 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0904/05 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0504/05 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 545-0481/01 MMWT Multimediální prezentace a webové technologie 2 ZaZk 6 h/s+9 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 545-0413/04 ProgLang Programovací jazyky 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0026/03 ŘS Řízení systémů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0005/02 AP II Automatizace a počítače II 2 ZaZk 9 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0346/01 EI II Environmentální inženýrství II 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0396/03 FPM Finanční a pojistná matematika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0058/02 GIT Geoinformační technologie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0306/04 H II Hornictví II 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0334/03 TAŘ Teorie automatického řízení 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0232/02 DiplS Diplomový seminář 3 Za 0+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 545-0407/01 SA Systémová analýza 3 ZaZk 9 h/s+9 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 545-0490/02 ucet Účetnictví 3 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0404/05 OOP Občanské a obchodní právo 3 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0305/02 OŽP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 545-0086/01 PocS Počítačové sítě 3 KlZap 6 h/s+6 h/s 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0002/02 APS Analýza a projektování systémů 3 ZaZk 18 h/s+6 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 545-0010/01 BakPr Bakalářská práce 3 ZaZk 0+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 545-0238/05 MvHPr Management v hospodářské praxi 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0058/03 GIT Geoinformační technologie 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0410/05 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 3 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 548-0051/01 SINTG Systémová integrace 3 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-0607/03 TSV Techniky sociologického výzkumu 3 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 548-0043/01 WWW2x Tvorba WWW stránek a WWW serverů 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0010/01 BakPr Bakalářská práce 4 ZaZk 0+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 545-0232/02 DiplS Diplomový seminář 4 Za 0+20 h/s 10 čeština