Studijní plán – HGF / B2102 / 6209R013 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor6209R013 – Informační a systémový management
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0572/01 DG Deskriptivní geometrie pro bakaláře 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0105/01 Ab/I Jazyk anglický b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0905/01 Fb/I Jazyk francouzský b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0305/01 Nb/I Jazyk německý b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0705/01 Šb/I Jazyk španělský b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0560/01 Matematika pro bakaláře I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0057/02 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 544-0030/04 TK Technické kreslení 1 Za 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 545-0347/02 ZI Základy informatiky 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 114-0016/03 ZTE Základy tržní ekonomiky I 1 Za 2+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0039/01 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 714-0565/03 ZM Základy matematiky 1 ZaZk 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0512/01 BF Bakalářská fyzika 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 712-0106/01 Ab/II Jazyk anglický b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0906/01 Fb/II Jazyk francouzský b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0306/01 Nb/II Jazyk německý b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0706/01 Šb/II Jazyk španělský b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0564/01 MBII Matematika pro bakaláře II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0418/01 PrumL Průmyslová logistika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 545-0313/02 TSŘ Teorie systémů a řízení 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0582/03 ADS Algoritmy a datové struktury 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0339/01 EkPod Ekonomika podniku 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0410/05 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 720-0001/01 UPEU Úvod do problematiky EU 1 ZaZk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0004/01 USS Uživatelský softwarový standard 1 Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0069/01 AP Aplikované programování 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0037/03 SSMM Stochastické metody modelování 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0260/01 TEOFM Teorie firmy a marketing 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0041/01 ASP Automatizované systémy projektování 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0080/02 PC Počítače 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0512/01 PO Psychologie osobnosti 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0005/02 IS Informační systémy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0208/02 PR Oborová praxe 2 ZaZk 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0066/04 OpSys Operační systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0418/01 PrumL Průmyslová logistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0026/01 ŘS Řízení systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0413/06 TP Teorie práva 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0396/02 FPM Finanční a pojistná matematika 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 548-0058/01 GIT Geoinformační technologie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0062/02 MKn Mapy a katastr nemovitostí 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 711-0410/05 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština