Studijní plán – HGF / B2102 / 6209R013 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor6209R013 – Informační a systémový management
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/01 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0575/01 DG Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0905/02 Fb/I Jazyk francouzský b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0305/02 Nb/I Jazyk německý b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0705/02 Šb/I Jazyk španělský b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 541-0057/02 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 544-0030/04 TK Technické kreslení 1 Za 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 545-0347/02 ZI Základy informatiky 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 114-0040/01 ZTE II. Základy tržní ekonomiky II 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0039/01 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 714-0565/01 ZM Základy matematiky 1 Za 0+2 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0512/01 BF Bakalářská fyzika 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 714-0567/01 BM II Bakalářská matematika II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0106/02 Ab/II Jazyk anglický b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0906/02 Fb/II Jazyk francouzský b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0306/02 Nb/II Jazyk německý b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0706/02 Šb/II Jazyk španělský b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 545-0418/01 PrumL Průmyslová logistika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 545-0313/02 TSŘ Teorie systémů a řízení 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0585/01 ADS Algoritmy a datové struktury 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0339/01 EkPod Ekonomika podniku 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0410/05 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 720-0001/01 UPEU Úvod do problematiky EU 1 ZaZk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0004/01 USS Uživatelský softwarový standard 1 Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0069/01 AP Aplikované programování 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 712-0107/02 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0307/02 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 711-0303/09 Polit Politologie 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0037/03 SSMM Stochastické metody modelování 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0260/01 TEOFM Teorie firmy a marketing 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0041/01 ASP Automatizované systémy projektování 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0080/02 PC Počítače 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0512/01 PO Psychologie osobnosti 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0102/03 IS Informační systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0108/05 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0308/05 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 545-0208/02 PR Oborová praxe 2 ZaZk 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0066/04 OpSys Operační systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0026/01 ŘS Řízení systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0413/06 TP Teorie práva 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0379/01 BP Bezpečnost práce 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 545-0396/02 FPM Finanční a pojistná matematika 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 548-0058/01 GIT Geoinformační technologie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0062/02 MKn Mapy a katastr nemovitostí 2 KlZap 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0233/01 OE Oborová exkurze 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0024/01 PS Projektový seminář 3 Za 0+9 9 čeština
Výběr v OSP 545-0407/01 SA Systémová analýza 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0490/01 ucet Účetnictví 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0029/01 AUI Aplikovaná umělá inteligence 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0305/02 OŽP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0086/01 PocS Počítačové sítě 3 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0404/05 OOP Občanské a obchodní právo 3 Za 0+2 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0010/01 BakPr Bakalářská práce 3 ZaZk 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 545-0238/04 MvHPr Management v hospodářské praxi 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 548-0051/01 SINTG Systémová integrace 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0002/01 APS Analýza a projektování systémů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 548-0043/01 WWW2x Tvorba WWW stránek a WWW serverů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0607/01 TSV Techniky sociologického výzkumu 3 Za 0+2 2 čeština