Studijní plán – HGF / B2110 / 2101R003 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programB2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101R003 – Geologické inženýrství
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0572/02 DG Deskriptivní geometrie pro bakaláře 1 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 617-0001/02 CH Chemie 1 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-0101/02 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0301/02 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 541-0011/02 M Mineralogie 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0057/09 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 6 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 541-0277/03 PP Počítačové praktikum 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 714-0565/02 ZM Základy matematiky 1 Za 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 114-0016/04 ZTE Základy tržní ekonomiky I 1 Za 6 h/s+0 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0585/02 ADS Algoritmy a datové struktury 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0512/01 BF Bakalářská fyzika 1 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0102/02 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0302/02 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 541-0015/02 PG Petrografie 1 ZaZk 10 h/s+8 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 541-0025/04 VG Všeobecná geologie 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0103/05 FIL Filozofie 1 Za 10 h/s+0 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0513/01 FMTO Fyzikální měření (pro technické obory) 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 541-0099/02 GE Geoekologie 2 ZaZk 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 541-0001/02 GCH Geochemie 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0514/02 GIF Geoinformatika 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 541-0212/03 LNS Ložiska nerostných surovin 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 542-0208/06 MHZ Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 541-0014/02 P Paleontologie 2 KlZap 5 h/s+4 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/02 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 542-0202/07 DL Dobývání ložisek 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 544-0004/07 G Geodézie 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0206/03 GF Geofyzika 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0007/03 HG Historická geologie 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 541-0009/04 IG Inženýrská geologie 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0022/01 TCG Terénní cvičení z geodézie 2 Za 0+0 t 0 čeština
Výběr v OSP 711-0479/07 ZP Základy práva 2 Za 8 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0214/05 PEDN Pedologie 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština