Studijní plán – HGF / B2110 / 2101R004 / 00 / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programB2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101R004 – Geovědní a montánní turismus
Typ studiabakalářskéSpecializace00 – Geovědní a montánní turismus
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0128/01 Eko Ekonomie 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0057/01 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 714-0583/01 NMaS Numerická matematika a statistika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0605/07 sociologie Sociologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0071/01 TT Teorie turizmu 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0080/01 ZK Základy kartografie 1 ZaZk 1+2 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0307/01 DPMV Dějiny přírodních a montánních věd 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 545-0297/01 ET Ekonomika turismu 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0029/10 G Geologie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0594/01 TP Technické památky 1 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 541-0592/01 VýpTech Výpočetní technika 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 542-0277/01 VT I Výrobní technologie I. 1 ZaZk 3+1 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0268/02 BioEko Biologie a ekologie 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0266/02 Geografie a geomorfologie 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0090/01 HRG Historická a regionální geologie 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0094/01 MMCR Management a marketing v cestovním ruchu 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0267/02 VT II Výrobní technologie II. 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0018/01 Cizí jazyk II. 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0034/01 HGF Cizí jazyk III 2 Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0018/01 Cizí jazyk II. 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0517/01 GMLE Geologicko-montánní ložisková exkurze 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 541-0308/01 HER Historiografie a etnografie regionu 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0096/02 M Muzejnictví 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0270/01 Ochrana přírody, krajiny a památek 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0547/01 PTSZ Přírodní a technogenní surovinové zdroje 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0510/01 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0304/01 SSS Státní správa a samospráva 2 ZaZk 2+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0034/01 HGF Cizí jazyk III 2 Za 0+2 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0037/02 Angličtina V 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 547-0386/03 Bezpečnost práce a požární ochrana 3 ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP 545-0298/01 FaU Finance a účetnictví 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0589/01 CHKU Chráněná krajinná území a památky 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0765/02 OHaOŽP Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0114/02 Správní a obchodní právo 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0088/01 TKP Technické a kulturní památky 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0032/02 HGF Němčina III 3 ZaZk 0+2 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0306/01 DES Dějiny evropských států 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 541-0590/01 MSPU Metody sanace přírodních útvarů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0001/01 R Ruský jazyk 3 Za 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 541-0095/02 SBP Seminář-bakalářská práce 3 Za 0+3 t 15 čeština
Výběr v OSP 544-0120/02 TSCR Technika služeb cestovního ruchu 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0007/02 ÚKTP Údržba a konzervace technických památek 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0309/01 ZH Zdravotnictví a hygiena 3 ZaZk 2+2 4 čeština