Studijní plán – HGF / B2110 / 2101R004 / 00 / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programB2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101R004 – Geovědní a montánní turismus
Typ studiabakalářskéSpecializace00 – Geovědní a montánní turismus
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0128/01 Eko Ekonomie 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0155/01 A1/I MT Jazyk anglický 1/I GMT 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0355/01 N1/I MT Jazyk německý 1/I GMT 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0057/01 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0277/01 PP Počítačové praktikum 1 Za 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 711-0605/07 sociologie Sociologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0609/01 St&Inf Statistika a informatika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0071/01 TT Teorie turizmu 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0080/01 ZK Základy kartografie 1 ZaZk 1+2 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0307/01 DPMV Dějiny přírodních a montánních věd 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 545-0297/01 ET Ekonomika turismu 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0029/10 G Geologie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0156/01 A1/II MT Jazyk anglický 1/II GMT 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0171/01 A2a/I-MT Jazyk anglický 2a/I pro GMT - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0175/01 A2b/I-MT Jazyk anglický 2b/I pro GMT - mírně pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0356/01 N1/II MT Jazyk německý 1/II GMT 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0371/01 N2a/I-MT Jazyk německý 2a/I pro GMT - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0375/01 N2b/I-MT Jazyk německý 2b/I pro GMT - mírně pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0594/01 TP Technické památky 1 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 541-0592/01 VýpTech Výpočetní technika 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 542-0277/01 VT I Výrobní technologie I. 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0971/01 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0975/01 F2b/I(3) Jazyk francouzský 2b,3b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0571/01 R3a/I-MT Jazyk ruský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0575/01 R3b/I-MT Jazyk ruský 3b/I pro GMT - mírně pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0771/01 Š3a/I-MT Jazyk španělský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0775/01 Š3b/I-MT Jazyk španělský 3b/I pro GMT – mírně pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0268/02 BioEko Biologie a ekologie 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0266/02 Geografie a geomorfologie 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0090/01 HRG Historická a regionální geologie 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0157/01 A1/III MT Jazyk anglický 1/III GMT 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0172/01 A2a/II-MT Jazyk anglický 2a/II pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0176/01 A2b/II-MT Jazyk anglický 2b/II pro GMT - mírně pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0357/01 N1/III MT Jazyk německý 1/III GMT 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0372/01 N2a/II-MT Jazyk německý 2a/II pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0376/01 N2b/II-MT Jazyk německý 2b/II pro GMT - mírně pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0094/01 MMCR Management a marketing v cestovním ruchu 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0267/02 VT II Výrobní technologie II. 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0972/01 F2a/II (3) Jazyk francouzský 2a,3a/II 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0976/01 F2b/II(3) Jazyk francouzský 2b,3b/II 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0572/01 R3a/II-MT Jazyk ruský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0576/01 R3b/II-MT Jazyk ruský 3b/II pro GMT - mírně pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0772/01 Š3a/II-MT Jazyk španělský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0776/01 Š3b/II-MT Jazyk španělský 3b/II pro GMT - mírně pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0517/01 GMLE Geologicko-montánní ložisková exkurze 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 541-0308/01 HER Historiografie a etnografie regionu 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0158/01 A1/IV MT Jazyk anglický 1/IV GMT 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0173/01 A2a/III-MT Jazyk anglický 2a/III pro GMT - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0177/01 A2b/III-MT Jazyk anglický 2b/III pro GMT - mírně pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0358/01 N1/IV MT Jazyk německý 1/IV GMT 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0373/01 N2a/III-MT Jazyk německý 2a/III pro GMT - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0377/01 N2b/III-MT Jazyk německý 2b/III pro GMT - mírně pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0096/02 M Muzejnictví 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0270/01 Ochrana přírody, krajiny a památek 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0547/01 PTSZ Přírodní a technogenní surovinové zdroje 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0510/01 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0423/02 Sss Státní správa a samospráva 2 ZaZk 2+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0973/01 F2a/III(3) Jazyk francouzský 2a,3a/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0977/01 F2b/III(3) Jazyk francouzský 2b,3b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0573/01 R3a/III-MT Jazyk ruský 3a/III pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0577/01 R3b/III-MT Jazyk ruský 3b/III pro GMT - mírně pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0773/01 Š3a/IIIMT Jazyk španělský 3a/III pro GMT - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0777/01 Š3b/IIIMT Jazyk španělský 3b/III pro GMT – mírně pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0386/01 Bezpečnost práce a požární ochrana 3 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 545-0298/01 FaU Finance a účetnictví 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0589/01 CHKU Chráněná krajinná území a památky 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0590/01 MSPU Metody sanace přírodních útvarů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0408/01 ObSP Obchodní a správní právo 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0765/02 OHaOŽP Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0088/01 TKP Technické a kulturní památky 3 ZaZk 3+2 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0306/01 DES Dějiny evropských států 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 541-0095/02 SBP Seminář-bakalářská práce 3 Za 0+3 t 15 čeština
Výběr v OSP 544-0120/02 TSCR Technika služeb cestovního ruchu 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0007/02 ÚKTP Údržba a konzervace technických památek 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0309/01 ZH Zdravotnictví a hygiena 3 ZaZk 2+2 4 čeština