Studijní plán – HGF / B2110 / 2101R004 / 10 / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programB2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101R004 – Geovědní a montánní turismus
Typ studiabakalářskéSpecializace10 – Geovědní a montánní turismus
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0128/02 Eko Ekonomie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0155/02 A1/I MT Jazyk anglický 1/I GMT 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0355/02 N1/I MT Jazyk německý 1/I GMT 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 541-0057/10 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0277/01 PP Počítačové praktikum 1 Za 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 711-0605/10 sociologie Sociologie 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 541-0609/02 St&Inf Statistika a informatika 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 544-0071/03 TT Teorie turizmu 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0080/03 ZK Základy kartografie 1 ZaZk 1+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/01 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0575/01 DG Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 714-0565/01 ZM Základy matematiky 1 Za 0+2 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0307/02 DPMV Dějiny přírodních a montánních věd 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 545-0297/02 ET Ekonomika turismu 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0029/14 G Geologie 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 712-0156/02 A1/II MT Jazyk anglický 1/II GMT 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0171/02 A2a/I-MT Jazyk anglický 2a/I pro GMT - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0175/02 A2b/I-MT Jazyk anglický 2b/I pro GMT - mírně pokročilá úroveň 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0356/02 N1/II MT Jazyk německý 1/II GMT 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0371/02 N2a/I-MT Jazyk německý 2a/I pro GMT - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0375/02 N2b/I-MT Jazyk německý 2b/I pro GMT - mírně pokročilá úroveň 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 541-0096/04 M Muzejnictví 1 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0594/01 TP Technické památky 1 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 541-0592/02 VýpTech Výpočetní technika 1 ZaZk 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 546-0313/01 VT Výrobní technologie 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0512/01 BF Bakalářská fyzika 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 714-0567/01 BM II Bakalářská matematika II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0015/02 PG Petrografie 1 ZaZk 2+4 8 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0314/01 BiEk Biologie a ekologie 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0315/01 Geografie a geomorfologie 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 541-0090/02 HRG Historická a regionální geologie 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 712-0157/02 A1/III MT Jazyk anglický 1/III GMT 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0172/02 A2a/II-MT Jazyk anglický 2a/II pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0176/02 A2b/II-MT Jazyk anglický 2b/II pro GMT - mírně pokročilá úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0357/02 N1/III MT Jazyk německý 1/III GMT 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0372/02 N2a/II-MT Jazyk německý 2a/II pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0376/02 N2b/II-MT Jazyk německý 2b/II pro GMT - mírně pokročilá úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 541-0094/02 MMCR Management a marketing v cestovním ruchu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0309/02 ZH Zdravotnictví a hygiena 2 KlZap 2+2 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0517/02 GMLE Geologicko-montánní ložisková exkurze 2 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 541-0308/02 HER Historiografie a etnografie regionu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0158/03 A1/IV MT Jazyk anglický 1/IV GMT 2 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0173/03 A2a/III-MT Jazyk anglický 2a/III pro GMT - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0177/03 A2b/III-MT Jazyk anglický 2b/III pro GMT - mírně pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0971/02 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0358/03 N1/IV MT Jazyk německý 1/IV GMT 2 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0373/03 N2a/III-MT Jazyk německý 2a/III pro GMT - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0377/03 N2b/III-MT Jazyk německý 2b/III pro GMT - mírně pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0316/01 OPP Ochrana přírody a památek 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0547/02 PTSZ Přírodní a technogenní surovinové zdroje 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 711-0510/02 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 2 Za 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0975/02 F2b/I(3) Jazyk francouzský 2b,3b/I 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0571/02 R3a/I-MT Jazyk ruský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0575/02 R3b/I-MT Jazyk ruský 3b/I pro GMT - mírně pokročilá úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0771/02 Š3a/I-MT Jazyk španělský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0775/02 Š3b/I-MT Jazyk španělský 3b/I pro GMT – mírně pokročilá úroveň 2 Za 0+2 1 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/01 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 3 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 545-0298/01 FaU Finance a účetnictví 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0589/01 CHKU Chráněná krajinná území a památky 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0590/01 MSPU Metody sanace přírodních útvarů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0408/01 ObSP Obchodní a správní právo 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0765/02 OHaOŽP Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0088/01 TKP Technické a kulturní památky 3 ZaZk 3+2 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0306/01 DES Dějiny evropských států 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 541-0095/02 SBP Seminář-bakalářská práce 3 Za 0+3 t 15 čeština
Výběr v OSP 544-0120/02 TSCR Technika služeb cestovního ruchu 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0007/02 ÚKTP Údržba a konzervace technických památek 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0309/01 ZH Zdravotnictví a hygiena 3 ZaZk 2+2 4 čeština