Studijní plán – HGF / B3646 / 3646R001 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programB3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646R001 – Důlní měřictví
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0575/02 DG Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0002/02 GK Geodetické kreslení 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0101/02 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0901/02 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0301/02 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0501/02 Rа/I Jazyk ruský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0701/02 Ša/I Jazyk španělský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 545-0039/02 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 544-0001/02 ZG Základy geodézie 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 548-0057/01 ZGIF Základy geoinformatiky 1 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0565/02 ZM Základy matematiky 1 Za 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 114-0040/01 ZTE II. Základy tržní ekonomiky II 1 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0585/02 ADS Algoritmy a datové struktury 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0512/01 BF Bakalářská fyzika 1 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0103/10 FIL Filozofie 1 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 544-0072/02 G I Geodézie I 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0297/07 H Hornictví 1 ZaZk 20 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-0102/02 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0902/02 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0302/02 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0502/02 Ra/II Jazyk ruský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0702/02 Ša/II Jazyk španělský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 544-0083/03 UPG Uživatelské programy v geodézii 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0041/02 VT1 Výuka v terénu I 1 Za 0+2 t 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0073/03 G II Geodézie II 2 ZaZk 20 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 541-0029/08 G Geologie 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 542-0208/08 MHZ Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 30 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0005/06 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 544-0083/02 UPG Uživatelské programy v geodézii 2 Za 15 h/s+0 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0203/02 HDL Hlubinné dobývání ložisek 2 ZaZk 30 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 541-0303/03 LPNS Ložiska a průzkum nerostných surovin 2 ZaZk 30 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 544-0078/04 TCH Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0041/04 VT1 Výuka v terénu I 2 Za 0+2 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0100/02 DM I Důlní měřictví I 3 ZaZk 20 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 542-0087/05 LDL Lomové dobývání ložisek 3 ZaZk 30 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 542-0305/04 SOPL Systémy otvírky a přípravy ložisek 3 ZaZk 25 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0039/03 VP Vlivy poddolování 3 ZaZk 15 h/s+0 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0018/05 DM Důlní měřictví II 3 ZaZk 20 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 542-0344/03 DVaZ Důlní větrání a záchranářství 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0121/01 FVH Fotogrammetrie v hornictví 3 ZaZk 15 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 542-0321/04 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy 3 ZaZk 15 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 544-0017/01 UPvDM Uživatelské programy v důlním měřictví 3 Za 15 h/s+0 4 čeština