Studijní plán – HGF / B3646 / 3646R001 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programB3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646R001 – Důlní měřictví
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0002/02 GK Geodetické kreslení 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0101/02 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0901/02 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0301/02 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0501/02 Rа/I Jazyk ruský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 541-0057/12 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 6 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 545-0039/04 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0001/03 ZG Základy geodézie 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 548-0057/03 ZGIF Základy geoinformatiky 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0565/02 ZM Základy matematiky 1 Za 6 h/s+0 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0585/02 ADS Algoritmy a datové struktury 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0373/12 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 544-0023/03 DZ Dějiny zeměměřictví 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0072/06 G I Geodézie I 1 ZaZk 9 h/s+9 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-0102/02 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0902/02 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0302/02 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0502/02 Ra/II Jazyk ruský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 541-0028/07 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0083/03 UPG Uživatelské programy v geodézii 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0041/05 VT1 Výuka v terénu I 1 Za 0+15 d 6 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+6 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0512/01 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 516-0513/01 FMTO Fyzikální měření (pro technické obory) 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0073/04 G II Geodézie II 2 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 541-0029/15 G Geologie 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0903/02 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0503/02 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 711-0303/13 Polit Politologie 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 544-0124/01 TCH1 Teorie chyb a vyrovnávací počet I 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0305/02 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0575/02 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0031/04 GTC Geologické terénní cvičení 2 Za 0+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 542-0297/02 H Hornictví 2 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0904/05 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0504/05 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0208/11 MHZ Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0101/02 UPII Uživatelské programy v geodézii II 2 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0042/06 VT2 Výuka v terénu II 2 Za 0+10 d 4 čeština
Výběr v OSP 711-0479/08 ZP Základy práva 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0484/09 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0026/09 ÚP Územní plánování 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 548-0008/04 PGCAD Základy počítačové grafiky a CAD 2 ZaZk 0+6 h/s 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0049/02 DMap Důlní mapování 3 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 544-0100/02 DM I Důlní měřictví I 3 ZaZk 20 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 545-0368/02 HGF Ekonomika a management hornických provozů 3 ZaZk 6+3 4 čeština
Výběr v OSP 544-0121/01 FVH Fotogrammetrie v hornictví 3 ZaZk 15 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0212/05 LNS Ložiska nerostných surovin 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0211/02 TP a RDD Ražení a trhací práce 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0048/01 UP3 Uživatelské programy v geodézii III 3 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0323/06 VDaL Větrání dolů a lomů 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0042/03 ZDL Základy dobývání ložisek 3 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0702/03 Etika Etika 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0363/05 HP Horní právo 3 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 544-0074/04 NoDŠ Nauka o důlních škodách 3 KlZap 6 h/s+3 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 224-0212/01 PS Podzemní stavby 3 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 544-0150/03 SemBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+15 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 544-0099/02 UPvDM Uživatelské programy v důlním měřictví 3 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0010/02 TDM1 Výuka DM v terénu I 3 Za 0+5 d 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0425/03 TPP Technické průzkumné práce 3 ZaZk 0+6 h/s 3 čeština