Studijní plán – HGF / B3646 / 3646R001 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programB3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646R001 – Důlní měřictví
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Cizí jazyk I (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0105/01 Ab/I Jazyk anglický b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0905/01 Fb/I Jazyk francouzský b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0305/01 Nb/I Jazyk německý b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0705/01 Šb/I Jazyk španělský b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0106/01 Ab/II Jazyk anglický b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0906/01 Fb/II Jazyk francouzský b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0306/01 Nb/II Jazyk německý b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0706/01 Šb/II Jazyk španělský b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština

Student si volí jeden z nabízených jazyků v uvedeném rozsahu

PV - Důlní měřictví (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0582/03 ADS Algoritmy a datové struktury 1 ZaZk 2+2 4 čeština

P - Důlní měřictví (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0568/01 BM Bakalářská matematika 1 ZaZk 3+4 7 čeština
Výběr v OSP 714-0575/01 DG Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0072/05 G I Geodézie I 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0028/04 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 544-0030/07 TK Technické kreslení 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 542-0296/04 ZH Základy hornictví 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 516-0512/01 BF Bakalářská fyzika 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 544-0073/02 G II Geodézie II 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 548-0058/01 GIT Geoinformační technologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0208/07 MHZ Mechanika hornin a zemin 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0005/01 OŽP Ochrana životního prostředí 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 544-0041/01 VT1 Výuka v terénu I 1 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0088/02 Geodézie III 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0029/04 G Geologie 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 542-0087/01 LDL Lomové dobývání ložisek 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0075/02 SG Speciální geodézie 2 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 542-0305/02 SOPL Systémy otvírky a přípravy ložisek 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0078/03 TCH Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0083/01 UPG Uživatelské programy v geodézii 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0003/03 DM Důlní měřictví 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0121/01 FVH Fotogrammetrie v hornictví 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0037/01 HDL Hlubinné dobývání ložisek 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0055/02 IG Inženýrská geodézie 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0303/02 LPNS Ložiska a průzkum nerostných surovin 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0099/02 UPvDM Uživatelské programy v důlním měřictví 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 544-0042/01 VT2 Výuka v terénu II 2 ZaZk 0+2 t 0 čeština