Studijní plán – HGF / B3646 / 3646R001 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programB3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646R001 – Důlní měřictví
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/01 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0575/01 DG Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0002/02 GK Geodetické kreslení 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0905/02 Fb/I Jazyk francouzský b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0305/02 Nb/I Jazyk německý b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0705/02 Šb/I Jazyk španělský b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 545-0039/02 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 544-0001/02 ZG Základy geodézie 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 548-0057/01 ZGIF Základy geoinformatiky 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 714-0565/01 ZM Základy matematiky 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 114-0040/01 ZTE II. Základy tržní ekonomiky II 1 ZaZk 2+0 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0585/01 ADS Algoritmy a datové struktury 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0512/01 BF Bakalářská fyzika 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 714-0567/01 BM II Bakalářská matematika II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0103/10 FIL Filozofie 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 544-0072/02 G I Geodézie I 1 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 542-0297/08 H Hornictví 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0106/02 Ab/II Jazyk anglický b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0906/02 Fb/II Jazyk francouzský b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0306/02 Nb/II Jazyk německý b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0706/02 Šb/II Jazyk španělský b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 544-0083/03 UPG Uživatelské programy v geodézii 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 544-0041/01 VT1 Výuka v terénu I 1 Za 0+2 t 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0088/02 Geodézie III 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0029/04 G Geologie 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0087/01 LDL Lomové dobývání ložisek 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0075/02 SG Speciální geodézie 2 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 542-0305/02 SOPL Systémy otvírky a přípravy ložisek 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0078/03 TCH Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0083/01 UPG Uživatelské programy v geodézii 2 Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0003/03 DM Důlní měřictví 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0121/01 FVH Fotogrammetrie v hornictví 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0037/01 HDL Hlubinné dobývání ložisek 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0055/02 IG Inženýrská geodézie 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0303/02 LPNS Ložiska a průzkum nerostných surovin 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0099/02 UPvDM Uživatelské programy v důlním měřictví 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 544-0042/01 VT2 Výuka v terénu II 2 ZaZk 0+2 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0203/02 DGVZ Důlní geologie a výpočet zásob 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0049/02 DMap Důlní mapování 3 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 542-0344/02 DVaZ Důlní větrání a záchranářství 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0231/05 HG Hornická geomechanika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0039/01 VP Vlivy poddolování 3 ZaZk 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0368/02 HGF Ekonomika a management hornických provozů 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0702/01 Etika Etika 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0321/02 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 544-0054/01 KN Katastr nemovitostí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0150/01 SemBP Seminář k bakalářské práci 3 ZaZk 0+24 24 čeština
Výběr v OSP 544-0043/02 TT3 Výuka v terénu III 3 Za 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0021/03 ZK Základy kybernetiky 3 ZaZk 2+1 3 čeština