Studijní plán – HGF / B3646 / 3646R006 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programB3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646R006 – Geoinformatika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Geoinformatika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0541/06 Dg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 13 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 542-0297/01 H Hornictví 1 ZaZk 20 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 617-0001/03 CH Chemie 1 ZaZk 20 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0501/05 MI Matematika I 1 ZaZk 20 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0005/05 OŽP Ochrana životního prostředí 1 KlZap 20 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 544-0030/05 TK Technické kreslení 1 Za 10 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 516-0501/05 Fyzika I 1 ZaZk 18 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0029/07 G Geologie 1 ZaZk 30 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 714-0502/05 M II Matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0407/01 OPP Obchodní a pracovní právo 1 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0118/01 TPVT Technické prostředky VT 1 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 714-0551/06 VTA Výpočetní technika a algoritmy 1 ZaZk 8 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 516-0502/04 Fyzika II 2 ZaZk 18 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 714-0503/05 M III Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 714-0552/05 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 14 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 223-0018/02 SI Stavitelství 2 KlZap 20 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 544-0006/08 GaK Geodézie a kartografie 2 ZaZk 20 h/s+20 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 544-0054/02 KN Katastr nemovitostí 2 ZaZk 20 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 544-0079/02 FGM Fotogrammetrie 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0319/01 InS Inženýrské sítě 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 548-0011/01 POS Praktikum z operačních systémů 3 Za 0+10 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 545-0313/01 TSŘ Teorie systémů a řízení 3 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0281/01 ZaLns Zemědělství a lesnictví 3 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0026/04 ÚP Územní plánování 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 548-0009/02 ZDGIS Zpracování dat v GIS 3 ZaZk 15 h/s+15 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0429/01 Zss Základy státní správy a samosprávy 4 Za 10 h/s+0 2 čeština

P - Cizí jazyk I (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0101/01 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0901/01 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/01 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0701/01 Ša/I Jazyk španělský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0102/01 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0902/01 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/01 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0702/01 Ša/II Jazyk španělský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština

Student si volí jeden z nabízených jazyků v uvedeném rozsahu