Studijní plán – HGF / B3646 / 3646R006 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programB3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646R006 – Geoinformatika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0575/02 DG Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0002/01 GK Geodetické kreslení 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0101/02 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0901/02 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0301/02 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0501/02 Rа/I Jazyk ruský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0701/02 Ša/I Jazyk španělský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 548-0002/02 PCPra Počítačové praktikum 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 544-0001/01 ZG Základy geodézie 1 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 548-0057/01 ZGIF Základy geoinformatiky 1 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0565/02 ZM Základy matematiky 1 Za 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 114-0040/01 ZTE II. Základy tržní ekonomiky II 1 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0585/02 ADS Algoritmy a datové struktury 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0512/01 BF Bakalářská fyzika 1 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0102/02 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0902/02 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0302/02 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0502/02 Ra/II Jazyk ruský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0702/02 Ša/II Jazyk španělský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 548-0011/02 POS Praktikum z operačních systémů 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 548-0060/04 ZG Základy geografie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0004/01 AS Aplikovaná statistika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0513/01 FMTO Fyzikální měření (pro technické obory) 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0004/10 G Geodézie 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0018/01 ASRBD Aplikace systému řízení báze dat 2 Za 0+10 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 548-0021/03 OSUX Operační systém UNIX 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0086/02 PocS Počítačové sítě 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0001/03 P1 Programování I 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0010/03 PGIS1 Programové vybavení pro GIS I 2 Za 0+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 545-0118/02 TPVT Technické prostředky VT 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0305/04 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 223-0018/08 SI Stavitelství 2 KlZap 10 h/s+0 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/03 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 KlZap 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 548-0040/03 OOT Objektově orientované technologie 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0044/04 PAD Prostorová analýza dat 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0068/01 TK Tematická kartografie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0479/08 ZP Základy práva 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0022/02 OSWIN Operační systém WINDOWS NT 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0003/03 PII Programování II 2 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0013/04 PVDPZ Programové vybavení pro DPZ 2 Za 0+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 548-0030/04 PGIS2 Programové vybavení pro GIS II 2 Za 0+10 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0319/02 InS Inženýrské sítě 2 ZaZk 12+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0423/01 Sss Státní správa a samospráva 2 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0079/02 FGM Fotogrammetrie 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0319/01 InS Inženýrské sítě 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 548-0011/01 POS Praktikum z operačních systémů 3 Za 0+10 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 545-0313/01 TSŘ Teorie systémů a řízení 3 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0281/01 ZaLns Zemědělství a lesnictví 3 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0026/04 ÚP Územní plánování 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 548-0009/02 ZDGIS Zpracování dat v GIS 3 ZaZk 15 h/s+15 h/s 5 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0429/01 Zss Základy státní správy a samosprávy 4 Za 10 h/s+0 2 čeština