Studijní plán – HGF / B3646 / 3646R006 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programB3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646R006 – Geoinformatika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0079/05 FGM Fotogrammetrie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0002/01 GK Geodetické kreslení 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0004/10 G Geodézie 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0101/02 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0901/02 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0301/02 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0501/02 Rа/I Jazyk ruský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 548-0002/02 PCPra Počítačové praktikum 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 548-0060/04 ZG Základy geografie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0057/02 ZGIF Základy geoinformatiky 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0070/01 ZI Základy informatiky 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0565/02 ZM Základy matematiky 1 Za 6 h/s+0 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0071/01 DMR Digitální modely reliéfu 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0048/03 GNPS Globální navigační a polohové systémy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-0102/02 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0902/02 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0302/02 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0502/02 Ra/II Jazyk ruský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 548-0040/03 OOT Objektově orientované technologie 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0011/02 POS Praktikum z operačních systémů 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 548-0019/04 ZPD Zdroje prostorových dat 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0004/02 AS Aplikovaná statistika 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 516-0512/02 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0007/07 DBS Databázové systémy 2 ZaZk 6 h/s+9 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0903/02 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0503/02 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0065/03 KT Komunikační technologie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0042/04 MMS Multimediální systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0005/02 IS Informační systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0904/05 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0504/05 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 714-0591/03 PG Počítačová grafika 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0044/05 PAD Prostorová analýza dat 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0009/04 ZDGIS Zpracování dat v GIS 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0018/03 ASRBD Aplikace systému řízení báze dat 2 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 714-0575/02 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0029/22 G Geologie 2 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 544-0152/01 MGN Moderní geodetické systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0033/03 SEG Socioekonomická geografie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0118/03 TPVT Technické prostředky VT 2 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0004/06 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0074/01 PAGIT Počítačové aspekty geoinformačních technologií 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0001/04 P1 Programování I 3 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0025/07 SP Semestrální projekt 3 KlZap 0+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0607/07 TSV Techniky sociologického výzkumu 3 KlZap 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 548-0068/01 TK Tematická kartografie 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0556/02 GP Geometrie na počítači 3 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0021/03 OSUX Operační systém UNIX 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0079/01 PGIS Programové vybavení pro GIS 3 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0055/03 WWW1 Tvorba WWW stránek 3 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0045/03 BDIS Bezpečnost dat v informačních systémech 3 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0199/01 EOMV Etické otázky moderní vědy 3 Za 6 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 548-0076/02 PT Prezentační techniky 3 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0049/03 PR Projektové řízení 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0025/10 SP Semestrální projekt 3 KlZap 0+12 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0022/02 OSWIN Operační systém WINDOWS NT 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0003/03 PII Programování II 3 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0013/04 PVDPZ Programové vybavení pro DPZ 3 Za 0+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 548-0062/04 PPDW Publikování prostorových dat v prostředí WWW 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0588/02 VRA Vytváření a realizace algoritmů 3 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština