Studijní plán – HGF / B3646 / 3646R006 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programB3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646R006 – Geoinformatika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0541/01 Dg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-0001/05 CH Chemie 1 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 714-0561/01 MI Bc Matematika I - Bc 1 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 541-0057/02 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 544-0030/01 TK Technické kreslení 1 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 114-0016/03 ZTE Základy tržní ekonomiky I 1 Za 2+0 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0192/01 Filozofie I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 516-0501/01 Fyzika I 1 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 714-0562/01 MIIBc Matematika II - Bc 1 ZaZk 0+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0039/01 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 714-0551/04 VTA Výpočetní technika a algoritmy 1 ZaZk 0+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0029/02 G Geologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0297/03 H Hornictví 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 1 ZaZk 0+1 t 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 544-0006/01 GaK Geodézie a kartografie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0503/02 M III Matematika III 2 ZaZk 0+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0266/01 Geografie a geomorfologie 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0054/01 KN Katastr nemovitostí 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0462/01 Prostorová analýza dat 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0413/01 TP Teorie práva 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0050/02 TCGK Terénní cvičení z geodézie a kartografie 2 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0113/01 Úvod do geografických informačních systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0119/01 Základy počítačové grafiky a CAD 2 KlZap 1+2 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0048/01 Dálkový průzkum Země 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0079/01 FGM Fotogrammetrie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0314/01 Praktikum z operačních systémů 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0059/01 Programové vybavení pro GIS I. 3 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0313/01 TSŘ Teorie systémů a řízení 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0026/01 ÚP Územní plánování 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0310/01 Zpracování dat v GIS 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0005/01 OŽP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0345/01 Operační systém UNIX 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0362/01 OSS Organizace státní správy 3 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 545-0086/01 PocS Počítačové sítě 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0019/01 PRG1 Programování I 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0017/02 STV Stavitelství 3 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 545-0118/01 TPVT Technické prostředky VT 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0589/01 ZáklIPK Základy interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0463/01 Bezpečnost dat v informačních systémech 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 545-0321/01 Exkurze na pracoviště GIS 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0316/01 Modelování terénu a krajiny 3 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 545-0317/01 Programové prostředky pro DPZ 3 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 545-0404/01 Programové vybavení pro GIS II 3 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 545-0356/01 SePr Semestrální projekt 3 Za 0+10 10 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0338/02 Aplikace systému řízení báze dat 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0341/01 HaS Hutnictví a strojírenství 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0102/01 IS Informační systémy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0319/01 InS Inženýrské sítě 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0346/01 Operační systém WINDOWS NT 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0040/01 Programování II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0342/01 Zdroje prostorových dat 3 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 546-0281/03 ZaLns Zemědělství a lesnictví 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0589/01 ZáklIPK Základy interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština