Studijní plán – HGF / B3646 / 3646R006 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programB3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646R006 – Geoinformatika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0079/02 FGM Fotogrammetrie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0002/01 GK Geodetické kreslení 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 544-0004/10 G Geodézie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0905/02 Fb/I Jazyk francouzský b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0305/02 Nb/I Jazyk německý b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0705/02 Šb/I Jazyk španělský b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 548-0002/02 PCPra Počítačové praktikum 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 548-0060/04 ZG Základy geografie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0057/02 ZGIF Základy geoinformatiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0070/01 ZI Základy informatiky 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0565/01 ZM Základy matematiky 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 548-0072/01 ZII Zpracování informací na Internetu 1 KlZap 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/01 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0071/01 DMR Digitální modely reliéfu 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0048/03 GNPS Globální navigační a polohové systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0106/02 Ab/II Jazyk anglický b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0906/02 Fb/II Jazyk francouzský b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0306/02 Nb/II Jazyk německý b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0706/02 Šb/II Jazyk španělský b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 548-0040/03 OOT Objektově orientované technologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0011/02 POS Praktikum z operačních systémů 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 548-0019/04 ZPD Zdroje prostorových dat 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0073/01 PRINF Práce s informacemi 1 KlZap 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0004/01 AS Aplikovaná statistika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0513/01 FMTO Fyzikální měření (pro technické obory) 2 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 544-0004/10 G Geodézie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0065/03 KT Komunikační technologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0021/03 OSUX Operační systém UNIX 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0001/03 P1 Programování I 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0010/03 PGIS1 Programové vybavení pro GIS I 2 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0118/02 TPVT Technické prostředky VT 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0305/04 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 223-0018/08 SI Stavitelství 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/03 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-0108/05 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0308/05 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 548-0040/03 OOT Objektově orientované technologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0044/04 PAD Prostorová analýza dat 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0068/01 TK Tematická kartografie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0050/01 TCGK Terénní cvičení z geodézie a kartografie 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 711-0479/08 ZP Základy práva 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0018/01 ASRBD Aplikace systému řízení báze dat 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 548-0022/02 OSWIN Operační systém WINDOWS NT 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0003/03 PII Programování II 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0030/04 PGIS2 Programové vybavení pro GIS II 2 Za 1+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0319/02 InS Inženýrské sítě 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0423/03 Sss Státní správa a samospráva 2 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0004/06 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0014/01 EXGIS Exkurze na pracoviště GIS 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 544-0079/02 FGM Fotogrammetrie 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0054/05 KN Katastr nemovitostí 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 548-0019/05 ZPD Zdroje prostorových dat 3 ZaZk 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 548-0009/02 ZDGIS Zpracování dat v GIS 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0021/03 OSUX Operační systém UNIX 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0001/03 P1 Programování I 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0010/03 PGIS1 Programové vybavení pro GIS I 3 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0118/02 TPVT Technické prostředky VT 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 545-0313/03 TSŘ Teorie systémů a řízení 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0305/04 OŽP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 223-0018/08 SI Stavitelství 3 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/04 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0045/03 BDIS Bezpečnost dat v informačních systémech 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 548-0071/01 DMR Digitální modely reliéfu 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0024/03 DZDPZ Digitální zpracování dat v DPZ 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0048/03 GNPS Globální navigační a polohové systémy 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0025/09 SP Semestrální projekt 3 KlZap 0+5 7 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0018/01 ASRBD Aplikace systému řízení báze dat 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 548-0022/02 OSWIN Operační systém WINDOWS NT 3 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0003/03 PII Programování II 3 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0013/04 PVDPZ Programové vybavení pro DPZ 3 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 548-0030/04 PGIS2 Programové vybavení pro GIS II 3 Za 1+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/04 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 545-0319/02 InS Inženýrské sítě 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0423/03 Sss Státní správa a samospráva 3 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0026/09 ÚP Územní plánování 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština