Studijní plán – HGF / B3908 / 3908R005 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programB3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3908R005 – Technická bezpečnost osob a majetku
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0001/04 CH Chemie 1 ZaZk 30 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0101/01 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0901/01 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/01 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0701/01 Ša/I Jazyk španělský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0561/01 MI Bc Matematika I - Bc 1 ZaZk 30 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 547-0332/01 Úvod do studia TBOM 1 Za 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 714-0581/01 VTABc Výpočetní technika a algoritmy- Bc 1 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0102/01 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0902/01 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/01 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0702/01 Ša/II Jazyk španělský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0562/01 MIIBc Matematika II - Bc 1 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 547-0249/04 Stroje a zařízení 1 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0261/03 Toxikologie 1 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0479/01 ZP Základy práva 1 Za 16 h/s+0 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0004/03 EL51 ELEKTROTECHNIKA 2 ZaZk 22 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 547-0205/03 Nauka o materiálu 2 ZaZk 22 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0505/01 PaPO Právní a psychologické otázky 2 ZaZk 6 h/s+2 h/s 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0008/02 BDT Báňská díla a technologie 2 ZaZk 22 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0343/01 Bezpečnostní rizika a bezpečnost práce 2 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 547-0341/02 Posuzování a hodnocení rizik 2 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 547-0256/01 Protivýbuchová ochrana 2 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0308/02 Stavební konstrukce 2 ZaZk 22 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0389/01 Technicko právní předpisy 2 KlZap 10 h/s+0 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0008/01 BDT Báňská díla a technologie 3 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0342/01 Protipožární bezpečnost staveb a techn. 3 ZaZk 24 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0344/01 Technologie a jejich rizika I 3 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0345/01 Zabezpečovací systémy 3 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0346/01 Základy požární taktiky 3 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0333/01 Podnik Podnikatelství 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0303/05 Polit Politologie 3 Za 0+12 h/s 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0102/05 IS Informační systémy 3 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0348/01 Technologie a jejich rizika II 3 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0307/02 MNG Management 3 KlZap 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0405/02 OP Občanské právo 3 ZaZk 18 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0406/05 ObP Obchodní právo 3 Za 18 h/s+0 3 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0440/03 EB Ekonomika v bezpečnosti 4 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0415/02 Legss Legislativa státní správy 4 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0701/03 PEDAG Pedagogika 4 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0350/01 . Záchranné systémy 4 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0349/01 Základy havarijního plánování 4 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0351/01 Zjišťování příčin mimořádných událostí 4 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0253/01 Záchranářství 4 Za 14 h/s+0 3 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0242/02 Odborný seminář 4 Za 80 h/s+0 23 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 10 h/s+0 2 čeština