Studijní plán – HGF / B3908 / 3908R006 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programB3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3908R006 – Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0001/04 CH Chemie 1 ZaZk 30 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0101/01 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0901/01 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/01 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0701/01 Ša/I Jazyk španělský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0561/01 MI Bc Matematika I - Bc 1 ZaZk 30 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 547-0296/02 Úvod do studia TPO a BP 1 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 714-0581/01 VTABc Výpočetní technika a algoritmy- Bc 1 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0014/03 CHHH Chemie hořlavin a hasiv 1 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0102/01 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0902/01 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/01 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0702/01 Ša/II Jazyk španělský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0562/01 MIIBc Matematika II - Bc 1 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0477/01 P Právo 1 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0081/01 EHBA ELEKTROTECHNIKA 394507 2 ZaZk 22 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 547-0205/01 Nauka o materiálu 2 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 337-0014/04 TECME Technická mechanika 2 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 361-0035/02 STep Sdílení tepla 2 ZaZk 12 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 547-0308/01 Stavební konstrukce 2 ZaZk 26 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 547-0249/03 Stroje a zařízení 2 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 338-0022/03 ZH Zásobování hasivy 2 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0273/03 Nástupní odborný výcvik 2 Za 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 547-0398/02 NOV Nepovinná praxe - Nástupní odborný výcvik 2 Za 0+4 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0258/01 Bezpečnost technologií I 3 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0333/02 Podnik Podnikatelství 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0208/02 Požární bezpečnost staveb I 3 ZaZk 30 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 547-0331/01 HGF Technické prostředky PO I 3 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0261/04 Toxikologie 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0059/03 Nepovinná praxe-Technické prostředky 3 Za 0+4 d 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0232/03 Organizace a řízení v PO 3 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0399/01 PT-I Požární taktika I. 3 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0278/01 Bezpečnost technologií II. 3 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0701/03 PEDAG Pedagogika 3 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0209/03 Požární bezpečnost staveb II 3 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0306/01 Technické a právní předpisy PO I. 3 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0280/01 Technické prostředky automatizace PO II. 3 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 547-0245/01 Výpočetní technika v PO 3 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0396/02 ChTS Nepovinná praxe - Chemicko-technická služba 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 547-0397/02 TŘ1 Nepovinná praxe - Taktické řízení I. 3 Za 0+3 d 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0224/03 Zjišťování příčin požáru 4 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0291/01 Bezpečnost technologií III 4 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 547-0267/01 Požární bezpečnost staveb III 4 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 547-0281/01 Požární taktika II. 4 ZaZk 40 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 711-0513/02 Ps v PO Psychologie v PO 4 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0282/01 Řízení jednotek 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0307/01 Technické a právní předpisy PO II. 4 ZaZk 22 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0259/03 PBZ Požárně-bezpečnostní zařízení 4 KlZap 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0253/01 Záchranářství 4 Za 14 h/s+0 3 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0242/01 Odborný seminář 4 Za 0+30 h/s 23 čeština
Výběr v OSP 547-0382/02 Vliv havárií na ŽP 4 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština