Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T001 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T001 – Ekonomika a řízení v oblasti surovin
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0101/01 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0901/01 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/01 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0701/01 Ša/I Jazyk španělský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0501/04 MI Matematika I 1 ZaZk 20 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 541-0057/06 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0329/03 PODČ Podnikatelská činnost 1 Za 20 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 114-0130/01 Tržní ekonomika HGF 1 Za 10 h/s+0 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0541/04 Dg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0103/04 FIL Filozofie 1 Za 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 516-0501/03 Fyzika I 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0102/01 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0902/01 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/01 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0702/01 Ša/II Jazyk španělský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0502/04 M II Matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 714-0551/04 VTA Výpočetní technika a algoritmy 1 ZaZk 8 h/s+6 h/s 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 541-0533/02 Geologie, mineralogie, petrografie 2 ZaZk 22 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0503/04 M III Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-0303/06 Polit Politologie 2 Za 10 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0256/03 MG Manažerství v geologii 2 KlZap 16 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0258/01 EKPOD Ekonomika podniku 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 541-0273/01 LNSPVZ Ložiska nerostných surovin, jejich průzkum a výpočet zásob 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 714-0552/04 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0274/02 SJV Suroviny a jejich využití 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0413/05 TP Teorie práva 2 Za 10 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0254/01 Geologická informatika 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0714/01 DL I Dobývání ložisek I 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0340/02 IE Informatika v ekonomice 3 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0275/01 TUSN Tvorba a užití systémů norem 3 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0401/01 US1 Účetní systémy I 3 Za 16 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0205/02 EGP Ekonomika geologického průzkumu 3 KlZap 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0501/03 PSYCH-1 Psychologie I. 3 Za 10 h/s+0 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0713/01 DL II Dobývání ložisek II 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0403/01 ORDS Organizace a řízení dobývání surovin 3 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0276/02 PaSP Prognostika a strategie podniku 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0402/03 US2 Účetní systémy II 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0605/05 sociologie Sociologie 3 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0394/02 AvSP Automatizace v surovinovém průmyslu 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0279/03 FS Financni systémy 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0260/01 TEOFM Teorie firmy a marketing 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0259/02 EXMER Exaktní metody rozhodování 4 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 544-0062/01 MKn Mapy a katastr nemovitostí 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0005/04 OŽP Ochrana životního prostředí 4 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0404/03 OOP Občanské a obchodní právo 4 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0502/01 PS II Psychologie II. 4 Za 8 h/s+0 3 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0291/03 AVT I Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi I. 4 ZaZk 10 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0261/02 BANK Bankovnictví 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0243/02 EPPer Ekonomika práce a personalistika 4 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0037/02 HsO I. Hospodaření s odpady I 4 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0603/02 Marketingový výzkum 4 ZaZk 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0042/01 UZNDS Úprava a získávání nerostných a druhotných surovin 4 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0702/03 Etika Etika 4 Za 6 h/s+0 3 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0244/03 AHOOP Analýza hospodářských operací 5 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0089/02 ASŘ Automatizované systémy řízení 5 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0238/05 MvHPr Management v hospodářské praxi 5 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0305/02 AVTII Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi II. 5 ZaZk 10 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0250/02 EKSTA Ekonomická statistika 5 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0410/03 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 5 ZaZk 8 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0508/03 ChovOrg1 Chování v organizaci I 5 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0604/03 PerMan Personální management 5 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0602/03 SM Sociologie managementu 5 Za 8 h/s+0 3 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0050/02 Bezpečnostní systémy průmyslu 5 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0292/03 MRP Metody racionalizace práce 5 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0303/03 ObS Obchodní systémy 5 KlZap 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0293/03 SysC Systémy cen 5 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0396/01 FPM Finanční a pojistná matematika 5 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0304/02 ObchS Obchod surovinami 5 Za 8 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 545-0066/02 OpSys Operační systémy 5 KlZap 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0393/02 PROJEKS Projektování ekonomických systémů 5 ZaZk 10 h/s+4 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0411/03 PPvE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0302/02 RizJak Řízení jakosti 5 ZaZk 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0607/03 TSV Techniky sociologického výzkumu 5 Za 8 h/s+0 3 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0389/04 OS Oborový seminář 6 Za 0+0 50 čeština
Výběr v OSP 545-0212/01 PREDP Předdiplomní praxe 6 Za 0+4 t 0 čeština