Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T001 / - / M / K / Most / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T001 – Ekonomika a řízení v oblasti surovin
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0394/02 AvSP Automatizace v surovinovém průmyslu 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0279/03 FS Financni systémy 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0260/01 TEOFM Teorie firmy a marketing 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0062/01 MKn Mapy a katastr nemovitostí 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0005/04 OŽP Ochrana životního prostředí 4 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0275/01 TUSN Tvorba a užití systémů norem 4 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0404/05 OOP Občanské a obchodní právo 4 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0502/01 PS II Psychologie II. 4 Za 8 h/s+0 3 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0291/03 AVT I Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi I. 4 ZaZk 10 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0261/02 BANK Bankovnictví 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0243/02 EPPer Ekonomika práce a personalistika 4 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0037/02 HsO I. Hospodaření s odpady I 4 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0603/04 Marketingový výzkum 4 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0425/01 ÚZNDS Úprava a získávání nerostných a druhotných surovin 4 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0702/02 Etika Etika 4 Za 8 h/s+0 3 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0244/03 AHOOP Analýza hospodářských operací 5 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0089/02 ASŘ Automatizované systémy řízení 5 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0250/02 EKSTA Ekonomická statistika 5 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0238/01 MvHPr Management v hospodářské praxi 5 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0305/02 AVTII Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi II. 5 ZaZk 10 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0410/01 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 5 Za 8 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0508/03 ChovOrg1 Chování v organizaci I 5 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0604/03 PerMan Personální management 5 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0602/03 SM Sociologie managementu 5 Za 8 h/s+0 3 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0350/02 BSP Bezpečnostní systémy průmyslu 5 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0303/03 ObS Obchodní systémy 5 KlZap 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0293/02 SysC Systémy cen 5 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0396/01 FPM Finanční a pojistná matematika 5 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0292/03 MRP Metody racionalizace práce 5 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0304/02 ObchS Obchod surovinami 5 Za 8 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 545-0066/02 OpSys Operační systémy 5 KlZap 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0393/02 PROJEKS Projektování ekonomických systémů 5 ZaZk 10 h/s+4 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0411/04 PPvE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0302/02 RizJak Řízení jakosti 5 ZaZk 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0607/03 TSV Techniky sociologického výzkumu 5 Za 8 h/s+0 3 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0389/04 OS Oborový seminář 6 Za 0+0 50 čeština
Výběr v OSP 545-0212/01 PREDP Předdiplomní praxe 6 Za 0+4 t 0 čeština