Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T001 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T001 – Ekonomika a řízení v oblasti surovin
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0029/04 G Geologie 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0503/01 M III Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/09 Polit Politologie 2 KlZap 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0340/01 IE Informatika v ekonomice 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0274/01 SJV Suroviny a jejich využití 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0202/01 DL Dobývání ložisek 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0339/01 EkPod Ekonomika podniku 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0259/01 E Exkurze z dobývání ložisek 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0273/01 LNSPVZ Ložiska nerostných surovin, jejich průzkum a výpočet zásob 2 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 542-0425/01 ÚZNDS Úprava a získávání nerostných a druhotných surovin 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0254/03 Geologická informatika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0037/01 HsO I. Hospodaření s odpady I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0062/01 MKn Mapy a katastr nemovitostí 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0394/01 AvSP Automatizace v surovinovém průmyslu 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0250/01 EKSTA Ekonomická statistika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0276/01 PaSP Prognostika a strategie podniku 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 545-0401/01 US1 Účetní systémy I 3 Za 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0713/02 DL II Dobývání ložisek II 3 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0971/01 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0571/01 R3a/I-MT Jazyk ruský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0771/01 Š3a/I-MT Jazyk španělský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. 3 Za 0+2 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0279/01 FS Financni systémy 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0403/02 ORDS Organizace a řízení dobývání surovin 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0402/01 US2 Účetní systémy II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0205/01 EGP Ekonomika geologického průzkumu 3 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 545-0259/01 EXMER Exaktní metody rozhodování 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0396/01 FPM Finanční a pojistná matematika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0393/01 PROJEKS Projektování ekonomických systémů 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0972/01 F2a/II (3) Jazyk francouzský 2a,3a/II 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0572/01 R3a/II-MT Jazyk ruský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0772/01 Š3a/II-MT Jazyk španělský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 3 Za 0+2 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0291/01 AVT I Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi I. 4 ZaZk 3+4 7 čeština
Výběr v OSP 545-0243/01 EPPer Ekonomika práce a personalistika 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0260/01 TEOFM Teorie firmy a marketing 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0261/03 BANK Bankovnictví 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0603/01 Marketingový výzkum 4 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 546-0005/03 OŽP Ochrana životního prostředí 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0702/01 Etika Etika 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0502/02 PS II Psychologie II. 4 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 720-0001/01 UPEU Úvod do problematiky EU 4 ZaZk 3+0 3 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0244/01 AHOOP Analýza hospodářských operací 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0089/01 ASŘ Automatizované systémy řízení 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0238/01 MvHPr Management v hospodářské praxi 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0208/01 PR Oborová praxe 4 Za 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0293/01 SysC Systémy cen 4 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0292/01 MRP Metody racionalizace práce 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0404/01 OOP Občanské a obchodní právo 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0304/03 ObchS Obchod surovinami 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 711-0428/01 ZPPSZ Základy pracovního práva a práva sociál.zabezpečení 4 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0604/02 PerMan Personální management 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0602/02 SM Sociologie managementu 4 Za 0+2 2 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0305/01 AVTII Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi II. 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 542-0350/01 BSP Bezpečnostní systémy průmyslu 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0303/01 ObS Obchodní systémy 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0389/03 OS Oborový seminář 5 Za 0+0 30 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0066/03 OpSys Operační systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0411/01 PPvE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 639-0012/03 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0607/01 TSV Techniky sociologického výzkumu 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0520/01 ZáklChO Základy chování v organizaci 5 Za 0+2 2 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0212/01 PREDP Předdiplomní praxe 5 Za 0+4 t 0 čeština