Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T001 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T001 – Ekonomika a řízení v oblasti surovin
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0291/01 AVT I Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi I. 4 ZaZk 3+4 7 čeština
Výběr v OSP 545-0243/01 EPPer Ekonomika práce a personalistika 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0260/01 TEOFM Teorie firmy a marketing 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0261/03 BANK Bankovnictví 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0603/01 Marketingový výzkum 4 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 546-0005/03 OŽP Ochrana životního prostředí 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0702/01 Etika Etika 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0502/02 PS II Psychologie II. 4 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 720-0001/01 UPEU Úvod do problematiky EU 4 ZaZk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0244/01 AHOOP Analýza hospodářských operací 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0089/01 ASŘ Automatizované systémy řízení 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0238/01 MvHPr Management v hospodářské praxi 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0208/01 PR Oborová praxe 4 Za 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0293/01 SysC Systémy cen 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0292/01 MRP Metody racionalizace práce 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0404/01 OOP Občanské a obchodní právo 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0304/03 ObchS Obchod surovinami 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 711-0410/07 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 4 ZaZk 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0604/02 PerMan Personální management 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0602/02 SM Sociologie managementu 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0305/01 AVTII Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi II. 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 542-0350/01 BSP Bezpečnostní systémy průmyslu 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0303/01 ObS Obchodní systémy 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0027/03 QM Management jakosti 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0066/03 OpSys Operační systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0411/01 PPvE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0607/01 TSV Techniky sociologického výzkumu 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0520/01 ZáklChO Základy chování v organizaci 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0389/03 OS Oborový seminář 5 Za 0+0 30 čeština
Výběr v OSP 545-0212/01 PREDP Předdiplomní praxe 5 Za 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština