Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T003 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T003 – Komerční inženýrství v oblasti surovin
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0503/04 M III Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 714-0552/04 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0503/01 Psych Pr Psychologie práva 2 ZaZk 25 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0029/12 G Geologie 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0005/01 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0353/02 BI I. Bezpečnostní inženýrství I 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0606/01 soc Sociologie práva 2 ZaZk 25 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-0423/01 Sss Státní správa a samospráva 2 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0413/06 TP Teorie práva 2 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0674/02 xxx Environmentální inženýrství I 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 541-0536/03 GII Geologie II 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0297/06 H Hornictví 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 223-0045/02 S1 Stavebnictví I 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0410/03 UNS Úprava nerostných surovin 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0357/02 BI II Bezpečnostní inženýrství II 3 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0339/02 EkPod Ekonomika podniku 3 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0238/03 MvHPr Management v hospodářské praxi 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-0405/01 OP Občanské právo 3 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0008/02 Flotace nerostných surovin a odpadů 3 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 544-0004/08 G Geodézie 3 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0546/02 GIII Geologie III 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 542-0306/03 H II Hornictví II 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 223-0046/01 Stavebnictví II 3 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0760/01 UČV Úprava a čištění vod 3 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 10 h/s+0 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0259/01 EXMER Exaktní metody rozhodování 3 ZaZk 12 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0104/02 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 3 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0902/01 Fa/II Jazyk francouzský a/II 3 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 3 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0505/01 Rb/I Jazyk ruský b/I 3 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0702/01 Ša/II Jazyk španělský a/II 3 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0406/06 ObP Obchodní právo 3 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0201/01 Arch Archivnictví 3 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 546-0675/01 Environmentální inženýrství II 3 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 542-0707/04 H III Hornictví III 3 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0256/01 MG Manažerství v geologii 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0235/03 MARKE Marketing 3 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0304/05 ObchS Obchod surovinami 3 ZaZk 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 546-0770/01 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 3 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0768/05 OH I Odpadové hospodářství I 3 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0393/04 PROJEKS Projektování ekonomických systémů 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 5 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0358/01 B III Bezpečnostní inženýrství III 4 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0243/01 EPPer Ekonomika práce a personalistika 4 ZaZk 14 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 4 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0505/04 Rb/I Jazyk ruský b/I 4 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 545-0303/01 ObS Obchodní systémy 4 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0410/05 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 4 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0016/06 GIS Geografické informační systémy 4 ZaZk 12 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0062/01 MKn Mapy a katastr nemovitostí 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0716/03 NoK Nauka o krajině 4 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0769/02 OHII Odpadové hospodářství II 4 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0034/01 ÚO Úprava odpadů 4 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0026/16 ÚP Územní plánování 4 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/07 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 6 h/s+0 3 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0102/01 Aa/II Jazyk anglický a/II 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 4 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/01 Na/II Jazyk německý a/II 4 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0506/03 Rb/II Jazyk ruský b/II 4 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 4 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0412/03 Spr Správní právo 4 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0341/02 BPP Bezpečnostní a právní předpisy 4 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 544-0003/01 DM Důlní měřictví 4 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0759/02 EI-3 Environmentální inženýrství III 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0223/04 HosOd Hospodaření s odpady 4 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0222/07 Ochrana ovzduší 4 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0278/01 ORE Organizace a řízení exploatace surovin 4 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 223-0016/01 SH Stavební hmoty 4 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0331/02 TS Teorie spolehlivosti 4 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0042/01 UZNDS Úprava a získávání nerostných a druhotných surovin 4 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0255/01 ZAKIE Základy informatiky v ekonomice 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/07 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 6 h/s+0 3 čeština