Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T003 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T003 – Komerční inženýrství v oblasti surovin
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0358/01 B III Bezpečnostní inženýrství III 4 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0243/01 EPPer Ekonomika práce a personalistika 4 ZaZk 14 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 4 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 545-0303/01 ObS Obchodní systémy 4 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0410/05 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 4 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0016/06 GIS Geografické informační systémy 4 ZaZk 12 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0062/01 MKn Mapy a katastr nemovitostí 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0034/01 ÚO Úprava odpadů 4 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/07 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 6 h/s+0 3 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0102/01 Aa/II Jazyk anglický a/II 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 4 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/01 Na/II Jazyk německý a/II 4 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 4 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0412/03 Spr Správní právo 4 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0003/01 DM Důlní měřictví 4 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0759/02 EI-3 Environmentální inženýrství III 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0223/04 HosOd Hospodaření s odpady 4 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0222/07 Ochrana ovzduší 4 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 223-0016/01 SH Stavební hmoty 4 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0331/02 TS Teorie spolehlivosti 4 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0255/01 ZAKIE Základy informatiky v ekonomice 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/07 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 6 h/s+0 3 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0747/02 ENVPR Environmentální právo 5 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0403/02 FP Finanční právo 5 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0414/01 TrP Trestní právo 5 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0261/02 BANK Bankovnictví 5 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0363/03 HP Horní právo 5 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0716/03 NoK Nauka o krajině 5 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0769/02 OHII Odpadové hospodářství II 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0279/01 FS Financni systémy 5 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0277/01 US Účetní systémy 5 Za 20 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0341/02 BPP Bezpečnostní a právní předpisy 5 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0278/01 ORE Organizace a řízení exploatace surovin 5 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 542-0425/01 ÚZNDS Úprava a získávání nerostných a druhotných surovin 5 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0026/16 ÚP Územní plánování 5 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0295/01 DPsem Oborový seminář 6 Za 0+20 h/s 40 čeština

12. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0296/01 DP Diplomová práce 6 Za 20 h/s+0 10 čeština