Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T003 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T003 – Komerční inženýrství v oblasti surovin
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Komerční inženýrství v oblasti surovin (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0261/02 BANK Bankovnictví 5 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0363/03 HP Horní právo 5 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0716/03 NoK Nauka o krajině 5 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0769/02 OHII Odpadové hospodářství II 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0341/02 BPP Bezpečnostní a právní předpisy 5 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0278/01 ORE Organizace a řízení exploatace surovin 5 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 542-0425/01 ÚZNDS Úprava a získávání nerostných a druhotných surovin 5 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0026/16 ÚP Územní plánování 5 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0295/01 DPsem Oborový seminář 6 Za 0+20 h/s 40 čeština

P - Komerční inženýrství v oblasti surovin (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0747/02 ENVPR Environmentální právo 5 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0403/02 FP Finanční právo 5 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0414/01 TrP Trestní právo 5 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0279/01 FS Financni systémy 5 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0277/01 US Účetní systémy 5 Za 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-0501/01 Rа/I Jazyk ruský a/I 6 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0296/01 DP Diplomová práce 6 Za 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0502/01 Ra/II Jazyk ruský a/II 6 Za 0+6 h/s 2 čeština

V - Komerční inženýrství v oblasti surovin (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/07 IPK Interpersonální komunikace 5 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština