Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T003 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T003 – Komerční inženýrství v oblasti surovin
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 714-0503/02 M III Matematika III 2 ZaZk 0+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0503/01 Psych Pr Psychologie práva 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0413/06 TP Teorie práva 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0029/04 G Geologie 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 546-0005/01 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 2+2 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0286/01 Bezpečnostní inženýrství I 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0606/01 soc Sociologie práva 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0358/01 SSS Státní správa a samospráva 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0674/01 xxx Environmentální inženýrství I 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0536/02 GII Geologie II 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 542-0291/01 H I Hornictví I 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 221-0028/01 HGF Stavebnictví I 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0303/01 Bezpečnostní inženýrství II 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0339/03 EkPod Ekonomika podniku 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0405/01 OP Občanské právo 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0303/01 ObS Obchodní systémy 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0002/01 Flotace 3 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 544-0004/02 G Geodézie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0546/01 GIII Geologie III 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0306/01 H II Hornictví II 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 221-0099/01 HGF Stavebnictví II 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0760/01 UČV Úprava a čištění vod 3 ZaZk 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0018/01 Cizí jazyk II. 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0259/01 EXMER Exaktní metody rozhodování 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0406/07 ObP Obchodní právo 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0201/01 Arch Archivnictví 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0718/01 Bioklimatologie 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0675/01 Environmentální inženýrství II 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 542-0707/02 H III Hornictví III 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0256/01 MG Manažerství v geologii 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0235/03 MARKE Marketing 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0304/03 ObchS Obchod surovinami 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0770/01 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 3 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0768/01 OH I Odpadové hospodářství I 3 ZaZk 5+2 7 čeština
Výběr v OSP 545-0393/01 PROJEKS Projektování ekonomických systémů 3 ZaZk 2+1 3 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0327/01 Bezpečnostní inženýrství III 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0410/05 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0327/03 Geograficke informační systémy 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0506/03 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0062/01 MKn Mapy a katastr nemovitostí 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0716/01 NoK Nauka o krajině 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0769/01 OHII Odpadové hospodářství II 4 ZaZk 5+2 7 čeština
Výběr v OSP 221-0104/01 HGF Stavebnictví III 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0746/01 Úprava odpadů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0026/07 ÚP Územní plánování 4 ZaZk 3+3 6 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0412/03 Spr Správní právo 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0326/01 Bezpečnostní a právní předpisy 4 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 544-0003/01 DM Důlní měřictví 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0759/02 EI-3 Environmentální inženýrství III 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0223/03 HosOd Hospodaření s odpady 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0222/04 Ochrana ovzduší 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 545-0278/01 ORE Organizace a řízení exploatace surovin 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 222-0016/01 SH Stavební hmoty 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0301/01 Teorie spolehlivosti 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0255/01 ZAKIE Základy informatiky v ekonomice 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0747/02 ENVPR Environmentální právo 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0279/02 FS Financni systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0403/02 FP Finanční právo 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0414/02 TrP Trestní právo 5 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 545-0277/02 US Účetní systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0261/03 BANK Bankovnictví 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 547-0383/02 Horní právo 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0589/01 ZáklIPK Základy interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0047/03 DipPr Diplomová práce 5 Za 0+1 t 35 čeština
Výběr v OSP 545-0020/01 PDP Předdiplomní praxe 5 Za 0+8 t 0 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0589/01 ZáklIPK Základy interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština