Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T003 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T003 – Komerční inženýrství v oblasti surovin
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0503/01 M III Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/09 Polit Politologie 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0503/01 Psych Pr Psychologie práva 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0413/06 TP Teorie práva 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0029/04 G Geologie 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 546-0005/01 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0353/01 BI I. Bezpečnostní inženýrství I 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0606/01 soc Sociologie práva 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0423/01 Sss Státní správa a samospráva 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0674/01 xxx Environmentální inženýrství I 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0536/02 GII Geologie II 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 542-0291/02 H I Hornictví I 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0045/01 S1 Stavebnictví I 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0410/01 UNS Úprava nerostných surovin 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0357/01 BI II Bezpečnostní inženýrství II 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0339/03 EkPod Ekonomika podniku 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0238/06 MvHPr Management v hospodářské praxi 3 KlZap 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0405/01 OP Občanské právo 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0008/01 Flotace nerostných surovin a odpadů 3 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 544-0004/02 G Geodézie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0546/01 GIII Geologie III 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0306/02 H II Hornictví II 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0046/01 Stavebnictví II 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0760/01 UČV Úprava a čištění vod 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0971/01 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0571/01 R3a/I-MT Jazyk ruský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0771/01 Š3a/I-MT Jazyk španělský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0259/01 EXMER Exaktní metody rozhodování 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0175/01 A2b/I-MT Jazyk anglický 2b/I pro GMT - mírně pokročilá úroveň 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0901/01 Fa/I Jazyk francouzský a/I 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0901/01 Fa/I Jazyk francouzský a/I 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0377/01 N2b/III-MT Jazyk německý 2b/III pro GMT - mírně pokročilá úroveň 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0501/01 Rа/I Jazyk ruský a/I 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0701/01 Ša/I Jazyk španělský a/I 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0701/01 Ša/I Jazyk španělský a/I 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0406/06 ObP Obchodní právo 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0495/01 AVT Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0201/01 Arch Archivnictví 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0718/01 Bioklimatologie 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0675/01 Environmentální inženýrství II 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 542-0707/02 H III Hornictví III 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0256/01 MG Manažerství v geologii 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0235/02 MARKE Marketing 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0304/03 ObchS Obchod surovinami 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0770/01 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 3 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0768/01 OH I Odpadové hospodářství I 3 ZaZk 5+2 7 čeština
Výběr v OSP 545-0393/01 PROJEKS Projektování ekonomických systémů 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0972/01 F2a/II (3) Jazyk francouzský 2a,3a/II 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0572/01 R3a/II-MT Jazyk ruský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0772/01 Š3a/II-MT Jazyk španělský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0358/01 B III Bezpečnostní inženýrství III 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0243/01 EPPer Ekonomika práce a personalistika 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0175/01 A2b/I-MT Jazyk anglický 2b/I pro GMT - mírně pokročilá úroveň 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0901/01 Fa/I Jazyk francouzský a/I 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0902/01 Fa/II Jazyk francouzský a/II 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0377/01 N2b/III-MT Jazyk německý 2b/III pro GMT - mírně pokročilá úroveň 4 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0502/01 Ra/II Jazyk ruský a/II 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0701/01 Ša/I Jazyk španělský a/I 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0702/01 Ša/II Jazyk španělský a/II 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0303/01 ObS Obchodní systémy 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0410/05 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0062/01 MKn Mapy a katastr nemovitostí 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0716/01 NoK Nauka o krajině 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0769/01 OHII Odpadové hospodářství II 4 ZaZk 5+2 7 čeština
Výběr v OSP 222-0079/01 STA3 Stavebnictví III 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0458/01 ÚO Úprava odpadů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0026/07 ÚP Územní plánování 4 ZaZk 3+3 6 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0175/01 A2b/I-MT Jazyk anglický 2b/I pro GMT - mírně pokročilá úroveň 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0901/01 Fa/I Jazyk francouzský a/I 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0377/01 N2b/III-MT Jazyk německý 2b/III pro GMT - mírně pokročilá úroveň 4 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0503/01 Ra/III Jazyk ruský a/III 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0701/01 Ša/I Jazyk španělský a/I 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0412/03 Spr Správní právo 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0341/01 BPP Bezpečnostní a právní předpisy 4 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 544-0003/01 DM Důlní měřictví 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0759/02 EI-3 Environmentální inženýrství III 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0223/03 HosOd Hospodaření s odpady 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0222/04 Ochrana ovzduší 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 545-0278/01 ORE Organizace a řízení exploatace surovin 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 223-0016/05 SH Stavební hmoty 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0331/01 TS Teorie spolehlivosti 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 542-0425/02 ÚZNDS Úprava a získávání nerostných a druhotných surovin 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0255/01 ZAKIE Základy informatiky v ekonomice 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0747/02 ENVPR Environmentální právo 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0279/02 FS Financni systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0403/02 FP Finanční právo 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0414/01 TrP Trestní právo 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0277/02 US Účetní systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0261/03 BANK Bankovnictví 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 542-0363/01 HP Horní právo 5 ZaZk 3+2 5 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0047/03 DipPr Diplomová práce 5 Za 0+1 t 35 čeština
Výběr v OSP 545-0020/01 PDP Předdiplomní praxe 5 Za 0+8 t 0 čeština