Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T003 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T003 – Komerční inženýrství v oblasti surovin
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0358/01 B III Bezpečnostní inženýrství III 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0243/01 EPPer Ekonomika práce a personalistika 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0902/01 Fa/II Jazyk francouzský a/II 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0502/01 Ra/II Jazyk ruský a/II 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0702/01 Ša/II Jazyk španělský a/II 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0303/01 ObS Obchodní systémy 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0410/05 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0062/01 MKn Mapy a katastr nemovitostí 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0716/01 NoK Nauka o krajině 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0769/01 OHII Odpadové hospodářství II 4 ZaZk 5+2 7 čeština
Výběr v OSP 222-0079/01 STA3 Stavebnictví III 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0458/01 ÚO Úprava odpadů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0026/07 ÚP Územní plánování 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0503/01 Ra/III Jazyk ruský a/III 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0412/03 Spr Správní právo 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0341/01 BPP Bezpečnostní a právní předpisy 4 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 544-0003/01 DM Důlní měřictví 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0759/02 EI-3 Environmentální inženýrství III 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0223/03 HosOd Hospodaření s odpady 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0222/04 Ochrana ovzduší 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 545-0278/01 ORE Organizace a řízení exploatace surovin 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 223-0016/05 SH Stavební hmoty 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0331/01 TS Teorie spolehlivosti 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 542-0425/02 ÚZNDS Úprava a získávání nerostných a druhotných surovin 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0255/01 ZAKIE Základy informatiky v ekonomice 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0747/02 ENVPR Environmentální právo 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0279/02 FS Financni systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0403/02 FP Finanční právo 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0414/01 TrP Trestní právo 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0277/02 US Účetní systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0261/03 BANK Bankovnictví 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 542-0363/01 HP Horní právo 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0279/04 DP Diplomová práce 5 Za 0+0 t 35 čeština
Výběr v OSP 546-0007/02 PDP Předdiplomní praxe 5 Za 0+40 d 0 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština