Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T006 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T006 – Technologie a hospodaření s vodou
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0503/01 M III Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/09 Polit Politologie 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 339-0014/02 TM Technická mechanika 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0087/01 VHZ I Vodohospodářská zařízení I 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0004/02 G Geodézie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0029/05 G Geologie 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 338-0701/02 Hydromechanika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0022/02 TCG Terénní cvičení z geodézie 2 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0348/01 BaHP Bezpečnost a hygiena práce 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0088/01 IaB Informatika a bibliografie 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0629/05 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 544-0087/03 Top Topografie 2 KlZap 1+3 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0771/01 BH Biologie a hydrobiologie 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 619-0702/02 FCH I Fyzikální chemie I. 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0515/01 HPH Hydrogeologie a podzemní hydraulika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0119/01 HaK Hydrologie a klimatologie 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0089/01 VhZ II Vodohospodářská zařízení II 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0090/01 HUŽPVH Hodnocení účinku na ŽP pro VH 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 720-0001/01 UPEU Úvod do problematiky EU 3 ZaZk 3+0 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0683/01 HV I Hospodaření s vodou I 3 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 615-0011/01 HACh Hydrochemie a analýza vod I 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0101/02 MZ Mechanika zemin 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0004/01 OP Oborová praxe 3 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 546-0681/01 TV I Technologie vody I 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0763/01 UHP Úpravnictví a hydroseparační procesy 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0069/03 AP Aplikované programování 3 KlZap 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 546-0009/01 Flot Flotace v technologii vody 3 ZaZk 2+2 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0092/01 HtV Hydrotechnická vybavenost 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0772/01 UT Úpravy toků 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0091/01 VhZ III Vodohospodářská zařízení III 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0684/01 ZV Zásobování vodou 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0023/02 FCHII Fyzikální chemie II. 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0736/01 HV II Hospodaření s vodou II 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0220/01 OV Ochrana vod 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-0016/01 OCHBCH Organická chemie a biochemie 4 ZaZk 3+2 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0721/01 HGF Čerpací technika a potrubí 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0025/01 Ex Exkurze 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 546-0734/01 M I Meliorace I 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0670/01 Mb Mikrobiologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0004/01 OP Oborová praxe 4 Za 0+2 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0013/01 HAVII Hydrochemie a analýza vod II 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0685/01 TV II Technologie vody II 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0084/01 UVHN Učelové VH nádrže 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0689/01 VhS I Vodohospodářské systémy I 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0711/02 CHI Chemické inženýrství 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0085/01 PVH Projektování VH 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0778/01 RVT Revitalizace vodních toků 4 KlZap 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0473/02 AVH Automatizace ve vodním hospodářství 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0221/01 OCHPN Ochrana půd 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0738/02 AVH Antropogenní vlivy na hydrosféru 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0686/02 Htox Hydrotoxikologie 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0690/01 KaO Kaly a odpady 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0737/02 M II Meliorace II 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0006/02 StatMvOH Statistické metody v odpadovém hospodářství 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0775/02 TV III Technologie vody III 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0745/01 FaSF Flokulace a selektivní flokulace 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0229/01 MRK Metody regenerace krajiny 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0086/02 OTV Organizace a technologie výstavby 5 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 542-0419/02 TA Technologická analýza 5 KlZap 2+2 4 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0279/01 DP Diplomová práce 5 Za 0+10 t 20 čeština
Výběr v OSP 546-0030/02 DS Diplomový seminář 5 Za 0+25 25 čeština
Výběr v OSP 545-0201/04 EaM Ekonomika a řízení 5 ZaZk 3+2 5 čeština