Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T006 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T006 – Technologie a hospodaření s vodou
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0092/01 HtV Hydrotechnická vybavenost 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0772/01 UT Úpravy toků 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0091/01 VhZ III Vodohospodářská zařízení III 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0684/01 ZV Zásobování vodou 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0023/02 FCHII Fyzikální chemie II. 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0736/01 HV II Hospodaření s vodou II 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0220/01 OV Ochrana vod 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-0016/01 OCHBCH Organická chemie a biochemie 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0721/01 HGF Čerpací technika a potrubí 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0025/01 Ex Exkurze 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 546-0734/01 M I Meliorace I 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0670/01 Mb Mikrobiologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0004/01 OP Oborová praxe 4 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 546-0004/05 OP Oborová praxe 4 Za 0+10 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0013/01 HAVII Hydrochemie a analýza vod II 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0685/01 TV II Technologie vody II 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0084/01 UVHN Učelové VH nádrže 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0689/01 VhS I Vodohospodářské systémy I 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0711/02 CHI Chemické inženýrství 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0085/01 PVH Projektování VH 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0778/01 RVT Revitalizace vodních toků 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0473/02 AVH Automatizace ve vodním hospodářství 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0221/01 OCHPN Ochrana půd 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0738/02 AVH Antropogenní vlivy na hydrosféru 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0686/02 Htox Hydrotoxikologie 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0690/01 KaO Kaly a odpady 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0737/02 M II Meliorace II 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0456/01 PTP Pomocné technologické procesy 5 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 546-0006/02 StatMvOH Statistické metody v odpadovém hospodářství 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0775/02 TV III Technologie vody III 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0745/01 FaSF Flokulace a selektivní flokulace 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0229/01 MRK Metody regenerace krajiny 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0086/02 OTV Organizace a technologie výstavby 5 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 542-0419/02 TA Technologická analýza 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0279/05 DP Diplomová práce 5 Za 0+50 d 20 čeština
Výběr v OSP 546-0030/04 DS Diplomový seminář 5 Za 0+25 5 čeština
Výběr v OSP 545-0201/04 EaM Ekonomika a řízení 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština