Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T006 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T006 – Technologie a hospodaření s vodou
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0473/02 AVH Automatizace ve vodním hospodářství 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0221/01 OCHPN Ochrana půd 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0738/02 AVH Antropogenní vlivy na hydrosféru 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0686/02 Htox Hydrotoxikologie 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0690/01 KaO Kaly a odpady 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0737/02 M II Meliorace II 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0456/01 PTP Pomocné technologické procesy 5 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 546-0006/02 StatMvOH Statistické metody v odpadovém hospodářství 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0775/02 TV III Technologie vody III 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0745/01 FaSF Flokulace a selektivní flokulace 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0229/01 MRK Metody regenerace krajiny 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0086/02 OTV Organizace a technologie výstavby 5 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 542-0419/02 TA Technologická analýza 5 KlZap 2+2 4 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0279/05 DP Diplomová práce 5 Za 0+50 d 20 čeština
Výběr v OSP 546-0030/04 DS Diplomový seminář 5 Za 0+25 5 čeština
Výběr v OSP 545-0201/04 EaM Ekonomika a řízení 5 ZaZk 3+2 5 čeština