Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T009 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T009 – Úpravnictví
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Úpravnictví a ekotechnologie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0504/01 Aplikovaná fyzika pro úpravníky 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 452-0004/02 EL51 ELEKTROTECHNIKA 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0507/01 Fyzika hornin 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0037/03 HsO I. Hospodaření s odpady I 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0012/02 DLNS Dobývání ložisek nerostných surovin 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0078/01 GŽP Geochemie životního prostředí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0281/02 GLNS Geologie ložisek nerostných surovin 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0071/01 HodVlaOdp Hodnocení vlastností odpadových materiálů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0002/02 MH Mechanika hornin 3 ZaZk 2+1 3 čeština

P - Úpravnictví a ekotechnologie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 619-0001/05 FCH Fyzikální chemie 2 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0503/02 M III Matematika III 2 ZaZk 0+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0629/04 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 339-0014/01 TM Technická mechanika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 619-0001/04 FCH Fyzikální chemie 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 711-0413/01 TP Teorie práva 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0065/01 Fyzikalní separační procesy 3 ZaZk 4+5 9 čeština
Výběr v OSP 541-0028/04 M Mineralogie a petrografie 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0051/01 ZaklBio Základy biotechnologií 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0056/01 Teorie řízení 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0149/02 ZKov Základy kovohutnictví 3 ZaZk 3+2 5 čeština

V - Úpravnictví a ekotechnologie (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0122/01 ApInf Aplikovaná informatika 3 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0010/01 MP Mikroskopické praktikum 3 Za 0+4 4 čeština