Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T009 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T009 – Úpravnictví
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0065/01 Fyzikalní separační procesy 3 ZaZk 4+5 9 čeština
Výběr v OSP 541-0028/04 M Mineralogie a petrografie 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0051/01 ZaklBio Základy biotechnologií 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0507/01 Fyzika hornin 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0037/03 HsO I. Hospodaření s odpady I 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0122/01 ApInf Aplikovaná informatika 3 Za 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0056/01 Teorie řízení 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 637-0116/01 ZKH Základy kovohutnictví 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0012/02 DLNS Dobývání ložisek nerostných surovin 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0078/01 GŽP Geochemie životního prostředí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0281/02 GLNS Geologie ložisek nerostných surovin 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0071/01 HodVlaOdp Hodnocení vlastností odpadových materiálů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0002/02 MH Mechanika hornin 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0010/01 MP Mikroskopické praktikum 3 Za 0+4 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0002/03 Flotace 4 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 546-0706/01 Pomocné procesy II 4 ZaZk 2+3 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0078/01 RON Recyklace odpadu nekovových 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0080/02 Technologie úpravy nekovových nerostných surovin 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0040/01 Hydrochemie a analýza vod 4 ZaZk 3+3 6 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0025/01 Ex Exkurze 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 546-0004/01 OP Oborová praxe 4 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0079/01 ZA Základy automatizace 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0077/01 ROKK Recyklace odpadu kovových a kovonosných 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0081/01 TechUprR Technologie úpravy rud 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0079/01 TechUprUh Technologie úpravy uhlí 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0059/02 UaZO Ukládání a zneškodňování odpadů 4 ZaZk 2+1 6 čeština