Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T009 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T009 – Úpravnictví
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0003/02 ACh Analytická chemie 2 Za 3+3 0 čeština
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0503/01 M III Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0629/04 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0303/09 Polit Politologie 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 339-0014/01 TM Technická mechanika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0452/01 TA Technologická analýza I 2 Za 2+3 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0003/06 ACh Analytická chemie 2 ZaZk 2+3 11 čeština
Výběr v OSP 619-0001/04 FCH Fyzikální chemie 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0453/01 TA2 Technologická analýza II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0504/01 Aplikovaná fyzika pro úpravníky 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 452-0004/02 EL51 ELEKTROTECHNIKA 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0432/01 FSP Fyzikalní separační procesy 3 ZaZk 4+5 9 čeština
Výběr v OSP 541-0028/04 M Mineralogie a petrografie 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 542-0429/01 PRP Přípravné procesy 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0051/01 ZaklBio Základy biotechnologií 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0507/01 Fyzika hornin 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0037/03 HsO I. Hospodaření s odpady I 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0122/01 ApInf Aplikovaná informatika 3 Za 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0056/01 Teorie řízení 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 637-0116/01 ZKH Základy kovohutnictví 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0012/02 DLNS Dobývání ložisek nerostných surovin 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0078/01 GŽP Geochemie životního prostředí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0281/02 GLNS Geologie ložisek nerostných surovin 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0071/01 HodVlaOdp Hodnocení vlastností odpadových materiálů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0002/02 MH Mechanika hornin 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0010/01 MP Mikroskopické praktikum 3 Za 0+4 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0402/03 FLOT Flotace 4 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 542-0431/02 CHP Chemické procesy 4 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 542-0455/01 POP II Pomocné procesy II 4 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 342-0011/01 SZU Strojní zařízení úpraven 4 Za 3+1 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0438/01 RON Recyklace odpadu nekovových 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0440/02 TÚNNS Technologie úpravy nekovových nerostných surovin 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0040/01 Hydrochemie a analýza vod 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 730-0919/01 Moderní metody instrumentální analýzy 4 ZaZk 2+3 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0488/01 E Exkurze 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 542-0481/01 OP Oborová praxe 4 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 342-0011/03 SZU Strojní zařízení úpraven 4 ZaZk 3+2 10 čeština
Výběr v OSP 545-0079/01 ZA Základy automatizace 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0437/01 ROK Recyklace odpadů kovových a kovonosných 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0441/01 TÚR Technologie úpravy rud 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0439/01 TÚU Technologie úpravy uhlí 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0416/01 TZNS Tepelné zpracování nerostných surovin 4 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0059/02 UaZO Ukládání a zneškodňování odpadů 4 ZaZk 2+1 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0048/01 ČOV Čištění odpadních vod 4 ZaZk 4+3 7 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0201/04 EaM Ekonomika a řízení 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0274/01 Hodnocení účinku na ŽP 5 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 542-0489/01 OS Oborový seminář 5 ZaZk 0+8 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0262/02 ENS Ekonomika nerostných surovin 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0222/01 Ochrana ovzduší 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0434/01 PT Projektování technologií 5 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 546-0050/01 ToxŽP Toxikologie a škodliviny v životním prostředí 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0057/01 Zpracování kalu 5 ZaZk 2+0 2 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0348/03 BaHP Bezpečnost a hygiena práce 5 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0490/02 DS Diplomový seminář 5 Za 0+25 25 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština