Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T012 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T012 – Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0503/01 M III Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0028/04 M Mineralogie a petrografie 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0290/01 PP Počítačové praktikum 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 225-0033/01 Stavební kreslení 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 337-0014/03 TECME Technická mechanika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0085/01 Termo a hydromechanika 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 544-0087/01 Top Topografie 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0031/01 GTC Geologické terénní cvičení 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 541-0085/01 GLSS Geologie a ložiska stavebních surovin 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 339-0002/05 PP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 223-0016/03 SH Stavební hmoty 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0413/01 TP Teorie práva 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0108/01 VHaKP Všeobecná hornická a kamenická praxe 2 Za 0+4 d 0 čeština
Výběr v OSP 452-0095/01 ZE ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0629/01 OŽP Ochrana životního prostředí 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0042/01 Praktikum ze stavebních hmot 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 221-0016/01 Stavební statika 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 225-0032/01 Stavitelství 2 ZaZk 3 t+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0024/01 GMP Geodézie a mapování lomu 3 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 542-0231/03 HG Hornická geomechanika 3 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 224-0029/01 HGF Terénní cvičení z trhacích prací 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 224-0028/01 HGF Trhací práce v lomech 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0506/01 FRHV Fyzika rozpojování hornin výbuchem 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0208/01 HGF Hornická geofyzika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0335/01 Právní předpisy pro trhací práce 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0513/01 PVP Průzkumné a vrtné práce 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0710/01 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn 3 ZaZk 3+2 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0078/01 E Exkurze 3 Za 0+1 d 0 čeština
Výběr v OSP 542-0288/01 LDSH Lomové dobývání soudržných hornin 3 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 542-0101/01 MZ Mechanika zemin 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 542-0057/01 OP Odborná praxe 3 ZaZk 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 343-0010/01 PDSZ Povrchové dobývací stroje a zařízení 3 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 544-0022/01 TCG Terénní cvičení z geodézie 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 542-0708/01 TC Terénní cvičení z lomového dobývání soudržných hornin 3 Za 0+2 d 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0709/01 HOD Hydrogeologie a odvodňování lomů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0087/02 REEL Rozvody elektrické energie v lomech 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0487/02 SGVP Speciální geotechnické vrtné práce 3 KlZap 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0039/01 PocPr Počítačové praktikum 3 Za 0+2 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0008/03 Geotechnika 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 542-0299/01 HDNSS Hlubinné dobývání nerostných stavebních surovin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0301/01 LDNH Lomové dobývání nesoudržných hornin 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0747/01 TC Terénní cvičení z dobývání nesoudržných hornin 4 Za 0+2 d 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0110/01 HGF Seismické účinky trhacích prací 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0302/01 TDS Technologie dopravy surovin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0026/01 TLDUL Technologie lomového dobývání uhelných ložisek 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0404/01 OOP Občanské a obchodní právo 4 Za 0+2 2 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0088/01 Aut.LP Automatizace lomových procesů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0016/01 OP Oborová praxe 4 Za 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 541-0019/01 TP Technická petrografie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0106/01 TC Terénní cvičení z kamenické výroby 4 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 546-0291/01 TerCvUpr Terénní cvičení z úpravnictví 4 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 343-0029/01 ZS Zemní stroje 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0031/02 Destrukční a speciální trhací práce 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0079/01 HUKV Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0303/01 MSLS Modelování a simulace lomových situací 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0281/01 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0676/01 PE Pedologie 4 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0304/01 NTRP Netradiční těžba a rozp. práce 4 Za 0+2 2 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0351/02 EKMNG Ekonomika a management 5 ZaZk 4+1 5 čeština
Výběr v OSP 547-0336/01 Horní zákon a bezpečnostní předpisy 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0103/02 PVP Příprava výroby a projekce 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0537/02 ZCHS Základy chemie silikátů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0304/03 ObchS Obchod surovinami 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 542-0312/02 OŽPLD Ochrana ŽP při lomovém dobývání 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0032/03 Projektování odstřelů 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0011/02 SZU Strojní zařízení úpraven 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0789/02 Technologické zpracování surovin 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0279/03 ZLČR Zahlazení lomové činnosti a rekultivace 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0281/01 ZaLns Zemědělství a lesnictví 5 ZaZk 4+0 4 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0076/02 DP Diplomová práce 5 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 542-0211/01 PP Předdiplomní praxe 5 Za 0+3 0 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština