Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T012 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T012 – Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0008/03 Geotechnika 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 542-0299/01 HDNSS Hlubinné dobývání nerostných stavebních surovin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0301/01 LDNH Lomové dobývání nesoudržných hornin 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0295/01 TC Terénní cvičení na dolech a lomech 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 542-0747/01 TC Terénní cvičení z dobývání nesoudržných hornin 4 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 542-0337/01 Ú1 Úpravnictví I. 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0110/01 HGF Seismické účinky trhacích prací 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0302/01 TDS Technologie dopravy surovin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0026/01 TLDUL Technologie lomového dobývání uhelných ložisek 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0404/01 OOP Občanské a obchodní právo 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0088/01 Aut.LP Automatizace lomových procesů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0016/01 OP Oborová praxe 4 Za 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 541-0019/01 TP Technická petrografie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0106/01 TC Terénní cvičení z kamenické výroby 4 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 542-0339/01 TCÚ Terénní cvičení z úpravnictví 4 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 542-0338/01 Ú2 Úpravnictví II. 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 340-0333/01 ZS Zemní stroje 4 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0079/01 HUKV Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0303/01 MSLS Modelování a simulace lomových situací 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0281/01 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0676/01 PE Pedologie 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0385/01 SDP Speciální a destrukční práce na lomových provozech 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0304/01 NTRP Netradiční těžba a rozp. práce 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0351/02 EKMNG Ekonomika a management 5 ZaZk 4+1 5 čeština
Výběr v OSP 542-0321/01 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0103/02 PVP Příprava výroby a projekce 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0537/02 ZCHS Základy chemie silikátů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0304/03 ObchS Obchod surovinami 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 542-0312/02 OŽPLD Ochrana ŽP při lomovém dobývání 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0032/03 Projektování odstřelů 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0011/02 SZU Strojní zařízení úpraven 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0705/02 TZS Technologie zpracování surovin 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0279/03 ZLČR Zahlazení lomové činnosti a rekultivace 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0281/01 ZaLns Zemědělství a lesnictví 5 ZaZk 4+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0076/02 DP Diplomová práce 5 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 542-0719/01 OS Oborový seminář 5 Za 0+2 20 čeština
Výběr v OSP 542-0211/01 PP Předdiplomní praxe 5 Za 0+3 0 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština