Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T012 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T012 – Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Využívání zdrojů s. n. s. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0351/02 EKMNG Ekonomika a management 5 ZaZk 4+1 5 čeština
Výběr v OSP 542-0321/01 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0103/02 PVP Příprava výroby a projekce 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0537/02 ZCHS Základy chemie silikátů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0076/02 DP Diplomová práce 5 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 542-0719/01 OS Oborový seminář 5 Za 0+2 20 čeština
Výběr v OSP 542-0211/01 PP Předdiplomní praxe 5 Za 0+3 0 čeština

V - Využívání zdrojů s. n. s. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština

PV - Využívání zdrojů s. n. s. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0304/03 ObchS Obchod surovinami 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 542-0312/02 OŽPLD Ochrana ŽP při lomovém dobývání 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0032/03 Projektování odstřelů 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0011/02 SZU Strojní zařízení úpraven 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0705/02 TZS Technologie zpracování surovin 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0279/03 ZLČR Zahlazení lomové činnosti a rekultivace 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0281/01 ZaLns Zemědělství a lesnictví 5 ZaZk 4+0 4 čeština