Studijní plán – HGF / M2102 / 2102T999 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2002/2003Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T999 – Společné studium HGF
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0541/01 Dg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-0001/05 CH Chemie 1 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 712-0105/01 Ab/I Jazyk anglický b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0905/01 Fb/I Jazyk francouzský b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0305/01 Nb/I Jazyk německý b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0705/01 Šb/I Jazyk španělský b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0501/01 MI Matematika I 1 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 541-0057/02 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 544-0030/04 TK Technické kreslení 1 Za 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 114-0016/03 ZTE Základy tržní ekonomiky I 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 711-0103/05 FIL Filozofie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 516-0501/01 Fyzika I 1 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 712-0106/01 Ab/II Jazyk anglický b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0906/01 Fb/II Jazyk francouzský b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0306/01 Nb/II Jazyk německý b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0706/01 Šb/II Jazyk španělský b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0502/01 M II Matematika II 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 714-0551/01 VTA Výpočetní technika a algoritmy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0402/01 DSaP Dějiny státu a práva 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 617-0005/01 CHO Chemie organická 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0286/01 Obecná biologie 1 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 546-0287/01 OŽPvPrum Ochrana životního prostředí v průmyslu 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0802/01 Počítačové praktikum 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0039/01 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0267/02 POCPR Počítačové praktikum 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0329/01 PODČ Podnikatelská činnost 1 ZaZk 3+4 7 čeština
Výběr v OSP 545-0365/01 Podnikatelství 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0801/01 SVL Struktura a vlastnosti látek 1 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 545-0022/01 TK Technická kybernetika 1 ZaZk 3+4 7 čeština
Výběr v OSP 545-0449/01 Úvod do studia systémového inženýrství 1 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 546-0288/01 Vodní hospodářství 1 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 542-0001/01 ZL Základy lomařství 1 ZaZk 4+3 7 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 1 ZaZk 0+1 t 0 čeština