Studijní plán – HGF / M2102 / 3902T006 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2002/2003Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3902T006 – Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0069/01 E2136 ELEKTROTECHNIKA 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0503/01 M III Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0066/01 OpSys Operační systémy 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0303/09 Polit Politologie 2 KlZap 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0007/03 DBS Databázové systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0086/01 PocS Počítačové sítě 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0335/01 ZDAT Zpracování dat a textu 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0063/01 El. Elektronika 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0031/01 GTC Geologické terénní cvičení 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 541-0029/05 G Geologie 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0334/02 TAŘ Teorie automatického řízení 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0336/01 EP I Elektrotechnické předpisy I 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0003/01 MECH1 Mechanika 1 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0077/02 DZ Dopravní zařízení 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0376/01 ExEN Exkurze na energetické sítě 3 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 545-0083/02 MEV Měření elektrických veličin 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0080/01 PC Počítače 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0374/01 ŘNS Řízení nelineárních systémů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0378/01 CADS CAD systémy 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0377/01 TS Telemetrické systémy 3 ZaZk 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0012/02 DLNS Dobývání ložisek nerostných surovin 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0016/01 Ex.TPA Exkurze z technických prostředků automatizace 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0367/01 MaS Modelování a simulace 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0375/01 Poč.Ř Počítačové řízení 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0025/01 TPA Technické prostředky automatizace 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0413/03 ProgLang Programovací jazyky 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0379/01 ŘP Řídící počítače 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0381/01 CASE Systemy CASE 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0380/01 VizTP Vizualizace technologických procesů 3 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0028/02 M Mineralogie a petrografie 3 ZaZk 2+2 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0104/01 AD Automatizace dopravy 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0004/02 G Geodézie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0061/01 Opt Optimalizace 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0022/02 TCG Terénní cvičení z geodézie 4 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 542-0417/01 Ú Úpravnictví 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0384/01 3DCAD 3D CAD 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0382/01 DS Distribuované systémy 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0423/01 Iden Identifikace 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0383/01 Poh Pohony 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0037/01 HDL Hlubinné dobývání ložisek 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0087/01 LDL Lomové dobývání ložisek 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0404/01 OOP Občanské a obchodní právo 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 343-0717/01 SZD Strojní zařízení dolů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0420/02 ATZV Automatizace technického zabezpečení výroby 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0339/01 EkPod Ekonomika podniku 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0107/01 ExLD Exkurze na lomech a dolech 4 Za 0+1 d 0 čeština
Výběr v OSP 545-0020/01 PDP Předdiplomní praxe 4 Za 0+8 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0324/02 AHD Automatizace hlubinných dolů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0012/02 Aut.L Automatizace lomu 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0424/01 Aut.Ú Automatizace úpraven 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0425/01 APH Automatizované projektování v hornictví 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0385/01 UX_Prog UNIX a programovani 4 KlZap 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 223-0018/06 SI Stavitelství 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0386/01 VTP Vizualizace technologických procesů 4 KlZap 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0094/01 DŘD Dispečerské řízení dolu 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0340/01 DVaB Důlní větrání a bezpečnost 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 548-0035/01 EXGIS Exkurze z GIS 5 ZaZk 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 545-0387/02 ŘR Řízení robotů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0388/02 UI Umělá inteligence 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0390/02 DistribSys Distribuované systémy 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 548-0036/01 GIS2 Geografické informační systémy II 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0235/02 MARKE Marketing 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0099/02 NTPS Nové technologie počítačových systémů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0277/02 US Účetní systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0790/01 EOZ Exkurze z ochrany životního prostředí 5 ZaZk 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 545-0427/02 OdbSem Odborný seminář 5 ZaZk 0+0 16 čeština
Výběr v OSP 545-0426/02 SemAS Seminář ASŘ 5 Za 0+8 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0430/02 PočGr Počítačová grafika 5 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0392/02 CASE Systemy CASE 5 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0431/02 EP Elektrotechnické předpisy II 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 545-0238/04 MvHPr Management v hospodářské praxi 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0005/01 OŽP Ochrana životního prostředí 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0520/01 ZáklChO Základy chování v organizaci 5 Za 0+2 2 čeština