Studijní plán – HGF / M2102 / 3902T033 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3902T033 – Systémové inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 714-0503/02 M III Matematika III 2 ZaZk 0+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0066/03 OpSys Operační systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0347/01 ZI Základy informatiky 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0006/01 AaPI Automatizace a počítače I 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 547-0286/01 Bezpečnostní inženýrství I 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0349/01 EkI Ekonomie I 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0674/01 xxx Environmentální inženýrství I 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0337/01 Geograficke informační systémy I 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 542-0291/02 H I Hornictví I 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0080/02 PC Počítače 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0512/01 PO Psychologie osobnosti 2 Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0202/02 DL Dobývání ložisek 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0102/01 IS Informační systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0505/01 MIVSI Matematika IV - SI 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0450/01 TMaF Teorie modelování a formalizace 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0413/01 TP Teorie práva 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0005/01 AP II Automatizace a počítače II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 547-0303/01 Bezpečnostní inženýrství II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0350/01 Eko II Ekonomie II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0675/01 Environmentální inženýrství II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0396/01 FPM Finanční a pojistná matematika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0432/02 Geografické informační systémy II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 542-0306/02 H II Hornictví II 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0004/01 USS Uživatelský softwarový standard 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0036/02 IM Inženýrská metodologie 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 714-0821/02 Operační analýza 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0407/01 SA Systémová analýza 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0334/02 TAŘ Teorie automatického řízení 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0030/01 AaPIII Automatizace a počítače III 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 547-0327/01 Bezpečnostní inženýrství III 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0409/01 Ek III Ekonomie III 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0759/01 EI-3 Environmentální inženýrství III 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0391/01 Geograficke informační systémy III 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 542-0707/01 H III Hornictví III 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0508/01 ChovOrg1 Chování v organizaci I 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0447/01 HGF Multimediální systémy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0018/01 Cizí jazyk II. 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0488/01 Základy občanského a obchodního práva 3 Za 0+2 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0002/01 APS Analýza a projektování systémů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0001/01 CASE CASE systémy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0208/01 PR Oborová praxe 3 Za 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0413/02 ProgLang Programovací jazyky 3 ZaZk 3+3 4 čeština
Výběr v OSP 545-0037/02 SSMM Stochastické metody modelování 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0260/01 TEOFM Teorie firmy a marketing 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0346/01 Operační systém WINDOWS NT 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0418/01 PrumL Průmyslová logistika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0448/01 HGF Tvorba WWW stránek a WWW serverů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0410/03 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 711-0607/02 TSV Techniky sociologického výzkumu 3 Za 0+2 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0445/01 HGF Objektově orientované technologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0086/01 PocS Počítačové sítě 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0024/01 PS Projektový seminář 4 Za 0+9 9 čeština
Výběr v OSP 545-0038/01 SASP Systémové aplikace v surovinovém průmyslu 4 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 545-0453/01 SI I Systémové inženýrství I 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0041/01 ASP Automatizované systémy projektování 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0005/01 OŽP Ochrana životního prostředí 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0101/01 SaM Simulace a modelování 4 ZaZk 2+3 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0610/02 HGF Výchova tvořivosti v pracovním týmu 4 ZaZk 2+2 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0238/01 MvHPr Management v hospodářské praxi 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0446/01 HGF Objektově-orientovaná analýza a návrh 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0454/01 SI II Systémové inženýrství II 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0069/01 AP Aplikované programování 4 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 545-0027/01 EKS Ekonomické systémy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0327/02 Geograficke informační systémy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0026/01 ŘS Řízení systémů 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0029/01 AUI Aplikovaná umělá inteligence 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0232/03 DiplS Diplomový seminář 5 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 545-0233/01 OE Oborová exkurze 5 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0459/01 PVS Provoz a vývoj systému 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0042/02 ES Expertní systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0345/01 Operační systém UNIX 5 ZaZk 2+2 4 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0047/02 DipPr Diplomová práce 5 Za 0+1 t 30 čeština
Výběr v OSP 545-0052/02 SIP Systémové inženýrství v praxi 5 KlZap 1+3 4 čeština