Studijní plán – HGF / M2102 / 3902T033 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3902T033 – Systémové inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0086/01 PocS Počítačové sítě 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0024/01 PS Projektový seminář 4 Za 0+9 9 čeština
Výběr v OSP 545-0038/01 SASP Systémové aplikace v surovinovém průmyslu 4 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 545-0453/01 SI I Systémové inženýrství I 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0041/01 ASP Automatizované systémy projektování 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0005/01 OŽP Ochrana životního prostředí 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0101/01 SaM Simulace a modelování 4 ZaZk 2+3 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0024/02 PS Projektový seminář 4 Za 0+9 9 čeština
Výběr v OSP 545-0020/02 PDP Předdiplomní praxe 4 ZaZk 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0026/01 ŘS Řízení systémů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0454/01 SI II Systémové inženýrství II 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0069/01 AP Aplikované programování 4 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 545-0027/01 EKS Ekonomické systémy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 548-0016/02 GIS Geografické informační systémy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0238/05 MvHPr Management v hospodářské praxi 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 720-0001/01 UPEU Úvod do problematiky EU 4 ZaZk 3+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0029/01 AUI Aplikovaná umělá inteligence 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0232/01 DiplS Diplomový seminář 5 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 546-0096/01 EKOSYS Ekologické systémy 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0233/01 OE Oborová exkurze 5 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0459/01 PVS Provoz a vývoj systému 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0042/02 ES Expertní systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 548-0021/01 OSUX Operační systém UNIX 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0047/02 DipPr Diplomová práce 5 Za 0+1 t 30 čeština
Výběr v OSP 545-0418/01 PrumL Průmyslová logistika 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 943-0201/01 B01 Projektové řízení 5 Za 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 943-0206/01 B06 Projektové řízení s podporou MS Project 5 Za 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština