Studijní plán – HGF / M2102 / 3904T005 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T005 – Environmentální inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0541/02 Dg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 617-0001/06 CH Chemie 1 ZaZk 20 h/s+10 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 714-0501/04 MI Matematika I 1 ZaZk 20 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 541-0057/04 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 544-0030/04 TK Technické kreslení 1 Za 3 h/s+9 h/s 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0501/04 Fyzika I 1 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 714-0502/04 M II Matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 547-0254/02 Počítačové praktikum 1 Za 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0551/04 VTA Výpočetní technika a algoritmy 1 ZaZk 8 h/s+6 h/s 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0068/01 HydBioN Hydrobiologie 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0221/03 OCHPN Ochrana půd 4 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0297/01 H Hornictví 4 ZaZk 20 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 631-0702/01 HGF Hutnictví 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 516-0505/01 Jaderné záření 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 361-0022/02 Technika prostředí 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0223/04 HosOd Hospodaření s odpady 4 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0222/05 Ochrana ovzduší 4 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0728/01 PTOZP Preventivní techniky v životním prostředí 4 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0043/01 BioTech Biotechnologie 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0615/02 FEZP Filosofie a etika v životním prostředí 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0727/01 Fytocen Fytocenologie 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0770/02 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 5 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0220/04 OV Ochrana vod 5 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 222-0026/06 ÚP Územní plánování 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 5 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 544-0094/03 Vlivy hornické činnosti na krajinu 5 KlZap 20 h/s+0 5 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0224/01 LEGZP Legislativa životního prostředí 5 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0121/02 MS Monitorovací systémy 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0239/03 PP Pracovní prostředí 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0273/02 RegKr Regenerace krajiny 5 ZaZk 22 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0231/02 ČOV Čištění odpadních vod 5 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0295/03 GIS Geograficke informační systémy 5 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0732/02 RekB Rekultivace 5 KlZap 20 h/s+0 5 čeština