Studijní plán – HGF / M2102 / 3904T005 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T005 – Environmentální inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0541/05 Dg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 13 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 617-0001/06 CH Chemie 1 ZaZk 20 h/s+10 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 712-0101/01 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0901/01 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/01 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0701/01 Ša/I Jazyk španělský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0501/02 MI Matematika I 1 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0057/04 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 544-0030/04 TK Technické kreslení 1 Za 3 h/s+9 h/s 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0501/04 Fyzika I 1 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 712-0102/01 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0902/01 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/01 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0702/01 Ša/II Jazyk španělský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0502/02 M II Matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0254/02 Počítačové praktikum 1 Za 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0551/05 VTA Výpočetní technika a algoritmy 1 ZaZk 8 h/s+6 h/s 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0253/01 EnviInfo Environmentální informatika 5 ZaZk 30 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0770/02 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 5 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0220/04 OV Ochrana vod 5 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 222-0026/06 ÚP Územní plánování 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 5 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 544-0094/03 Vlivy hornické činnosti na krajinu 5 KlZap 20 h/s+0 5 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0224/01 LEGZP Legislativa životního prostředí 5 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0121/02 MS Monitorovací systémy 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0239/03 PP Pracovní prostředí 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0273/02 RegKr Regenerace krajiny 5 ZaZk 22 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0231/02 ČOV Čištění odpadních vod 5 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0295/03 GIS Geograficke informační systémy 5 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0728/01 PTOZP Preventivní techniky v životním prostředí 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0732/02 RekB Rekultivace 5 KlZap 20 h/s+0 5 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0752/04 EM Environmentální management 6 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0660/02 KHŹP Komplexní hodnocení ŽP 6 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0729/03 PR Průmyslová rizika 6 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0230/03 SaVŽP Stav a vývoj ŽP v ČR 6 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 223-0018/04 SI Stavitelství 6 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0247/03 Vlivy fyzikálně-technických emisí 6 KlZap 20 h/s+0 5 čeština

12. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0715/04 OS Oborový seminář 6 ZaZk 0+0 30 čeština