Studijní plán – HGF / M2102 / 3904T005 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T005 – Environmentální inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0541/05 Dg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 13 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 617-0001/06 CH Chemie 1 ZaZk 20 h/s+10 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 712-0101/01 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0901/01 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/01 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0701/01 Ša/I Jazyk španělský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0501/02 MI Matematika I 1 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0057/04 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 544-0030/04 TK Technické kreslení 1 Za 3 h/s+9 h/s 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0501/04 Fyzika I 1 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 712-0102/01 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0902/01 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/01 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0702/01 Ša/II Jazyk španělský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0502/02 M II Matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0207/02 PP Počítačové praktikum 1 Za 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0551/05 VTA Výpočetní technika a algoritmy 1 ZaZk 8 h/s+6 h/s 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0203/03 Biologie I 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0103/05 FIL Filozofie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 516-0502/03 Fyzika II 2 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0667/02 Fyzikální chemie 2 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0503/02 M III Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0028/06 M Mineralogie a petrografie 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/02 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0668/02 Analytická chemie 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0204/05 Biologie II 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 544-0006/08 GaK Geodézie a kartografie 2 ZaZk 20 h/s+20 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 541-0029/12 G Geologie 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0669/03 Organická chemie a biochemie 2 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0210/03 Ekologie I 3 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0695/05 EkŽP Ekonomika životního prostředí 3 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0716/02 NoK Nauka o krajině 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0287/03 OŽPvPrum Ochrana životního prostředí v průmyslu 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0214/04 PEDN Pedologie 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0721/02 Instrumentální analýza 3 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0417/02 Ú Úpravnictví 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0281/04 ZaLns Zemědělství a lesnictví 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0671/03 EKOII Ekologie II 3 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0717/03 Geochemie životního prostředí 3 ZaZk 22 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0261/05 Toxikologie 3 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0722/02 Ochrana památek 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0724/02 Ochrana přírody 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0275/01 PZ Přírodní zdroje 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština