Studijní plán – HGF / M2102 / 3904T005 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T005 – Environmentální inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0210/03 Ekologie I 3 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0695/05 EkŽP Ekonomika životního prostředí 3 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0716/02 NoK Nauka o krajině 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0287/03 OŽPvPrum Ochrana životního prostředí v průmyslu 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0214/04 PEDN Pedologie 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0721/02 Instrumentální analýza 3 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0417/02 Ú Úpravnictví 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0281/04 ZaLns Zemědělství a lesnictví 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0671/03 EKOII Ekologie II 3 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0717/03 Geochemie životního prostředí 3 ZaZk 22 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0261/05 Toxikologie 3 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0722/02 Ochrana památek 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0724/02 Ochrana přírody 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0275/01 PZ Přírodní zdroje 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0068/01 HydBioN Hydrobiologie 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0484/10 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 4 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0221/03 OCHPN Ochrana půd 4 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0297/04 H Hornictví 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 631-0702/01 HGF Hutnictví 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 516-0505/01 Jaderné záření 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0223/04 HosOd Hospodaření s odpady 4 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0222/05 Ochrana ovzduší 4 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0728/01 PTOZP Preventivní techniky v životním prostředí 4 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0043/01 BioTech Biotechnologie 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0615/02 FEZP Filosofie a etika v životním prostředí 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0727/01 Fytocen Fytocenologie 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština