Studijní plán – HGF / M2102 / 3904T005 / - / M / K / Most / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T005 – Environmentální inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0068/01 HydBioN Hydrobiologie 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0484/10 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 4 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0221/03 OCHPN Ochrana půd 4 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0297/04 H Hornictví 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 631-0702/01 HGF Hutnictví 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 516-0505/01 Jaderné záření 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0223/04 HosOd Hospodaření s odpady 4 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0222/05 Ochrana ovzduší 4 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0728/01 PTOZP Preventivní techniky v životním prostředí 4 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0043/01 BioTech Biotechnologie 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0615/02 FEZP Filosofie a etika v životním prostředí 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0727/01 Fytocen Fytocenologie 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0253/01 EnviInfo Environmentální informatika 5 ZaZk 30 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0770/02 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 5 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0220/04 OV Ochrana vod 5 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 222-0026/06 ÚP Územní plánování 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0224/01 LEGZP Legislativa životního prostředí 5 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0121/02 MS Monitorovací systémy 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0239/03 PP Pracovní prostředí 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0273/02 RegKr Regenerace krajiny 5 ZaZk 22 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0231/02 ČOV Čištění odpadních vod 5 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 361-0101/01 Energetika a životní prostředí 5 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0295/03 GIS Geograficke informační systémy 5 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0732/02 RekB Rekultivace 5 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 5 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 544-0094/03 Vlivy hornické činnosti na krajinu 5 KlZap 20 h/s+0 5 čeština